nguyen kien

Liên hệ

Hoặc gọi: 0935656053

Chưa có nhận xét nào trên hệ thống.
Viết đánh giá Sắp xếp:

Viết nhận xét

Bạn nhận xét về nguyen kien như thế nào?

- Kiến thức địa phương
- Xử lý chuyên môn
- Đáp ứng
- Kỹ năng thương lượng

Tiêu đề

Nhận xét của bạn:

Tối thiểu 100 ký tự, tối đa 2000 ký tự. Bạn còn ký tự

Gửi nhận xét
-->