Aggressive Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt quý khách vẫn xem: Aggressive là gì

Bạn đang xem: Aggressive là gì

*

*

*

Xem thêm: Hệ Thống Mrt Là Gì : Những Điều Thú Vị Về Hệ Thống Tàu Điện Hiện Đại Ở Singapore

*

aggressive sầu /ə"gresiv/ tính từ
thôn tính, xâm lăng công kích hay khiến sự, gây mộc, gây hấn, hung hăng, hùng hổ (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) toá vát, xông xáo, năng nổ danh từ sự xâm lược sự công kích sự gây sự, sự gây hấnto assume the aggressive: khiến sựlinch hoạtxâm thựcaggressive agent: tác nhân xâm thựcaggressive agent: hóa học xâm thựcaggressive sầu condition: điều kiện xâm thựcaggressive substance: hóa học xâm thựcaggressive water: nước xâm thựcLĩnh vực: xây dựnghung hăngaggressitivity, aggressivexâm thựcaggressive sầu carbon dioxidecác bon đioxit năng độngaggressive sầu waternước (tất cả tính) ăn uống mòncorrosive environment aggressivemôi trường xung quanh ăn uống mònmaterial aggressive sầu lớn concretechất bào mòn bê tông
*

aggressive

Từ điển Collocation

aggressive sầu adj.

1 likely lớn fight/argue with other people

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | make sb Watching violence on TV makes some children more aggressive sầu.

ADV. extremely, particularly, really, very | increasingly | quite, rather | openly Her mood became openly aggressive sầu when his name was mentioned.

PREPhường. towards He warned that his dog was aggressive sầu towards strangers.

2 behaving in a determined way

VERBS be

ADV. extremely, highly, very the company"s highly aggressive sầu kinh doanh techniques | fairly, somewhat

Từ điển WordNet

adj.

having or showing determination và energetic pursuit of your ends

an aggressive businessman

an aggressive basketball player

he was aggressive & imperious; positive in his convictions

aggressive sầu drivers

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *