Avoid là gì

Nếu bạn đang lưỡng lự kết cấu Avoid đi cùng với V-ing tốt To V thì nội dung bài viết sau đây của Step Up đang giải quyết thắc mắc kia chỉ trong vòng một nốt nhạc! Bên cạnh đó, để gọi sâu hơn thế nữa về cấu tạo Avoid, bí quyết cần sử dụng cấu trúc Avoid cũng giống như biệt lập kết cấu này cùng với cấu tạo Prevent thì hãy ngồi xuống và phát âm mang đến cuối nhé! 


1. Cấu trúc Avoid và cách dùng

Avoid là cồn từ vào tiếng Anh, có nghĩa “tránh, né” một điều gì này mà chúng ta không thích có tác dụng, hoặc ko tốt mang đến phiên bản thân. 

Hãy nhớ là Avoid đi cùng với Danh từ, Đại từ hoặc Danh cồn từ (cồn từ dạng V-ing), KHÔNG đi cùng với lớn V. 

*
*
*
*

Bài 1: Viết lại câu thực hiện cấu tạo Avoid

Fishermen should not go lớn the sea today because of the coming storm.Study harder if you don’t want khổng lồ get a low score. I chose another road to go because there was a traffic jam. Why don’t you talk to your brother at school?We need these rules or there will be conflict between employees. 

Đáp án: 

Fishermen should avoid going to lớn the sea today because of the coming storm .Study harder if you want to lớn avoid a low score/ getting a low score.To avoid the traffic jam, I chose another road khổng lồ vị. Why vì you avoid seeing your brother at school? These rules are made to avoid conflict between employees. 

Bài 2: Chọn kết cấu Avoid hoặc Prevent vào khu vực trống

This lesson was aimed to __________ misunderstanding.This organisation is trying khổng lồ ________ people from using plastic. Jane wants khổng lồ __________ me from playing extreme games. Group members can’t __________ conflicts all the time.________ smoking in the public, please. 

Đáp án: 

This course is aimed khổng lồ avoid/ prevent minor errors in the next thử nghiệm.This organisation is trying to lớn prsự kiện people from using plastic.Jane wants khổng lồ prevent me from playing extreme games. Group members can’t avoid conflicts all the time.Avoid smoking in the public, please. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *