Bài Viết Về Trường Học

Tả Về Ngôi Trường bởi Tiếng Anh gồm Dịch ❤️️ 15 bài bác Hay ✅ xem thêm Những bài Văn tiếng Anh Đặc Sắc diễn đạt Hình Ảnh Mái ngôi trường Thân Thương.


Cách Tả Ngôi Trường bằng Tiếng Anh

Dưới đấy là hướng dẫn biện pháp tả ngôi trường bằng tiếng Anh với các ý bao gồm cơ bạn dạng cần trình bày trong quá trình làm bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Đoạn văn/ bài bác văn giới thiệu về ngôi trường học bằng tiếng Anh bao gồm những ý chính sau:

What’s your school’s name/ address? – thương hiệu trường và Địa chỉHow is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như vậy nào? (miêu tả tầm thường về ngôi trường)How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học tập sinh, lớp học với số tầng.How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – biểu đạt giáo viên cùng học sinh.What do you like the best about your school? – Điều gì ở ngôi trường khiến bạn thích nhất

Tham khảo các mẫu câu về chủ thể trường học được lý giải trong đoạn clip sau:


Cùng với bài văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh, gửi tặng bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *