CÁCH BẬT NHẠC TRONG DISCORD

Cơ bản

Cách sử dụng các bot Âm nhạc này cũng tương tự Nadeko: trải qua các dòng lệnh

Hiện tại server đang sẵn có 3 bot Âm nhạc là Rythm, Gnar cùng Fred


*

Mỗi bot gồm tiền tố lệnh không giống nhau. Như Hinata các chúng ta có thể thấy các lệnh đều ban đầu bằng lốt .

Với bot Rythm, tiền tố lệnh là !

Với bot Gnar, chi phí tố lệnh là _

Với bot FredBoat, chi phí tố lệnh là ;;

LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC LỆNH LIÊN quan lại TỚI BOT ÂM NHẠC GÕ TOÀN BỘ TẠI CHANNEL #YEU-CAU-AM-NHACKhi gõ lệnh yêu thương cầu cần ở sẵn vào một channel voice (tương ứng với BOT định sử dụng)

BOT Rythm

Tiền tố lệnh là !

LệnhChức năng
playplay bài hát với tên hướng dẫn và chỉ định hoặc URL (youtube)
queuexem danh sách bài hát đang đợi hiện tại, hoàn toàn có thể thêm số trang
disconnectngắt liên kết bot khi đang phát nhạc vào channel
npxem bài bác hát sẽ phát hiện tại
pingkiểm tra ping bot
skipqua bài
soundcloudtìm kiếm nhạc bên trên soundcloud
looplặp lại bài hiện tại đang phát
joinmời bot gia nhập kênh chat voice bạn đang ở trong
pausepause bài hát hiện nay tại
resumetiếp tục
clearxóa cục bộ danh sách bài hát vẫn chờ
replayphát lại bài bác hát hiện nay tại
skiptoskip tới bài bác hát sản phẩm công nghệ X trong list chờ

BOT Gnar

Tiền tố lệnh _

LệnhChức năng
playplay bài bác hát với tên chỉ định và hướng dẫn hoặc URL (youtube)
pausepause bài hát hiện tại tại, gõ tiếp 1 lần nữa để tiếp tục
stopngưng và xóa toàn bộ danh sách nhạc hiện tại tại
skipqua bài bác (nếu chúng ta là người yêu cầu bài bác này)
removebỏ 1 bài trong danh sách đang chờ
nowplayingxem bài hát đang phát hiện nay tại
queuexem list bài hát đang hóng hiện tại

BOT Fredboat

Tiền tố lệnh là ;;

LệnhChức năng
playplay bài hát cùng với tên hướng đẫn hoặc URL (youtube). Riêng rẽ fred thì nên cần lựa lựa chọn ra một trong những 5 lời giải trả về lúc tìm kiếm
listxem danh sách bài hát đang đợi hiện tại, rất có thể thêm số trang
np / nowplayingxem bài hát đang phát hiện tại
leavengắt liên kết bot khi đã phát nhạc vào channel
stopngưng và xóa cục bộ danh sách nhạc hiện tại
skipqua bài
voteskipbầu lựa chọn qua bài hiện tại, đề xuất trên 50% số tín đồ nghe đồng ý
repeatthay thay đổi tùy chọn lặp bài
pausengưng bài
unpausetiếp tục
join/leavenhư Rythm
Next Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *