CÁCH GIÃN DÒNG TRONG COREL

Như bạn đã biết thì vào CorelDRAW bao gồm hai một số loại văn bản: Loại đầu tiên là Paragraph Text và nhiều loại thứ nhì là Artistic Text. Trong nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo ra một văn phiên bản trong CorelDRAW, định dạng cho văn bản, biến đổi qua lại giữa hai loại văn bản,… vân vân cùng mây mây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *