Cách Tạo Bìa Trong Word 2013

Vâng, sau khoản thời gian biên soạn kết thúc không còn một mớ tư liệu, cho lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thiếu hụt chiếc nào đó chưa in ??? Thì ra là thiếu dòng trang bìa phía bên ngoài. quý khách làm sao vẫn làm cho khóa luận, report giỏi tài liệu gì đó mà chưa chắc chắn làm cho trang bìa thì phản hồi điểm danh nghịch coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *