Cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Tính thuế công ty thầu theo giá chỉ Net là một trong những cách hotline khác của phương pháp tính thuế công ty thầu khi quý giá hợp đồng bên thầu là giá chỉ chưa bao gồm các loại thuế (GTGT cùng TNDN). Và áp dụng với phương thức tính thuế nhà thầu trực tiếp. Tiền thuế do bên nước ta chịu. Bên vn sẽ giao dịch thanh toán đủ nợ công theo vừa lòng đồng mang đến nhà thầu nước ngoài. (Giá trị giao dịch = quý giá hợp đồng; chi phí thuế mặt VN chịu).

Bạn đang xem: Cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Tính thuế đơn vị thầu theo giá Net gồm khó không?

Tính thuế đơn vị thầu giá chỉ Net phức hợp hơn một ít so cùng với tính thuế công ty thầu theo giá chỉ Gross. Theo nguyên lý thì doanh thu tính thuế đơn vị thầu là doanh thu đã bao gồm các một số loại thuế. Nên những lúc hợp đồng nhà thầu chế độ giá trị hòa hợp đồng là giá bán chưa bao gồm các các loại thuế, thì Kế toán cần phải bao gồm thao quy thay đổi giá trị không thuế thành giá gồm thuế trước khi nhân với phần trăm chịu thuế.

Thuế đơn vị thầu cùng với tổ chức quốc tế gồm 2 một số loại thuế là GTGT cùng TNDN. Vì vậy việc quy đổi doanh thu chưa bao gồm thuế thành doanh thu bao hàm thuế cũng chính là việc quy đổi lợi nhuận tính thuế cho 2 nhiều loại thuế này.

Theo đó nhằm tính thuế đơn vị thầu giá Net ta đã đi qua công việc sau:

Bước 1: Quy đổi lệch giá chưa bao gồm thuế TNDN thành lệch giá tính thuế TNDN (DT có thuế TNDN) cùng tính thuế TNDN.

Xem thêm: Tải Game Popcap Đã Crack Popcap Games Vĩnh Viễn Mọi Version, Crack Game Popcap


*

Bước 2: Quy đổi doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT thành doanh thu tính thuế GTGT (DT có thuế GTGT) cùng tính thuế GTGT.


*

Trong đó:

Tỷ lệ chịu đựng thuế GTGT cùng thuế TNDN được mức sử dụng bởi bộ tài chínhDT không thuế TNDN = quý hiếm hợp đồngDT chưa thuế GTGT = DT tính thuế TNDN (là DT đã bao hàm thuế TNDN)
*

Cách tính thuế nhà thầu giá bán Net


Ví dụ cách tính thuế bên thầu theo giá Net

Ví dụ: Nhà thầu quốc tế A cam kết với Bên nước ta để thực hiện hợp đồng dịch vụ, xây dựng (có bao thầu nguyên liệu) một xí nghiệp điện X với cái giá trị toàn bộ là 70 triệu USD (giá chưa bao hàm thuế – giá chỉ Net). Yêu mong tính thuế nhà thầu.

Theo lấy một ví dụ trên thì:

Doanh thu tính thuế bên thầu là chưa bao gồm thuế. Phải kế toán bắt buộc quy đổi thành lợi nhuận có thuế.Tỷ lệ chịu thuế GTGT là 3%, tỷ lệ chịu thuế TNDN là 2% (theo quy định của bộ tài chính)Bên vn là bên chịu thuế.

Các tính thuế theo giá chỉ Net được thực hiện như sau:

Bước 1: Quy đổi và tính thuế TNDN (ĐVT: 1.000$)

Doanh thu tính thuế TNDN = 70.000 / (1 – 2%) = 71.429Thuế TNDN = 71.429 x 2% = 1.429

Bước 2: Quy đổi cùng tính thuế GTGT (ĐVT: 1.000$)

Doanh thu tính thuế GTGT = 71.429 / (1-3%) = 73.638 (Vì DT chưa thuế GTGT = DT gồm thuế TNDN)Thuế GTGT = 73.638 x 3% = 2.209

Trên đấy là một ví dụ đơn giản và dễ dàng về phương pháp tính thuế bên thầu theo giá Net (giá chưa bao hàm thuế). Nếu có vướng mắc chúng ta vui lòng contact để cùng phân tách sẻ. Chúc bạn thành công.


About Author

*

học viện Kế Toán Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *