Chu Vi Hình Chữ Nhật

2 công thức tính diện tích hình chữ nhật2.4 một trong những Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài bác tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài những đường bao quanh hình, cũng chính là đường phủ bọc toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

Trong đó:

Bạn đã xem: cách tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật


P là chu vi hình chữ nhật.a là chiều lâu năm hình chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm = 6cm cùng chiều rộng lớn = 3cm. Yêu thương cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với việc tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản dễ dàng này, người giải chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật đã giới thiệu ở trên nhằm giải quyết:Áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ to của mặt phẳng hình, là phần mặt phẳng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được xem theo công thức chiều nhiều năm nhân chiều rộng.


Trong đó:

S là diện tích s hình chữ nhật.a là chiều nhiều năm hình chữ nhật.b là chiều rộng hình chữ nhật.

Trường đúng theo 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

– Khái niệm tính diện tích hình chữ nhật : diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng.– Công thức tính diện tích hình chữ nhật S = a x bTrong đó:+ a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật+ S: diện tích hình chữ nhậtVí dụ: Có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài = 5cm cùng chiều rộng = 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bởi bao nhiêu? Khi áp dụng công thức tính diện tích s hình chữ nhật, ta tất cả như sau:S = a x b = 5 x 4 = 20cm2 (Xăng-ti-mét vuông)

* Trường hòa hợp 2: Biết 1 cạnh và đường chéo của hình chữ nhật

Đối cùng với trường phù hợp này, bạn cần phải tính một cạnh còn lại, sau đó bạn phụ thuộc vào công thức sinh sống trường hợp 1 nhằm tính diện tích. 

*

Giả sử: vấn đề cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo cánh AD = c. Tính diện tích s ABCD.

– cách 1: Tính cạnh BD dựa theo định lý Pytago lúc xét tam giác vuông ABD.– bước 2: hiểu rằng cạnh BD với AB thì bạn thuận lợi tính được diện tích s ABCD = AB x BD.

Tính chất Và lốt Hiệu nhận biết Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– nhị đường chéo trong hình chữ nhật bởi nhau, cắt nhau tại trung điểm của từng đường.– Có không thiếu thốn tính chất của hình bình hành với hình thang cân.– hai đường chéo trong hình chữ nhật cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

* lốt hiệu

– Tứ giác gồm 3 góc vuông – Hình thang cân tất cả một góc vuông– Hình bình hành tất cả một góc vuông hoặc tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ bí quyết tính diện tích, chu vi hình chữ nhật ở trên, bạn dễ ợt suy ngược bí quyết tính chiều dài, chiều rộng khi biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

* Cho diện tích, chiều lâu năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều lâu năm = diện tích : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = diện tích : Chiều dài

* đến chu vi, chiều nhiều năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều dài = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = P: 2 – chiều dài

Lỗi không nên Hay chạm mặt Phải Và phần nhiều Lưu Ý lúc Làm bài bác Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

– các đại lượng cần phải cùng đơn vị chức năng đo lường. Thông thường, những bài toán đối chọi giản, đề bài xích sẽ ra solo vị giám sát giống nhau, còn vấn đề khó thì chúng ta cần để ý điều này bởi hoàn toàn có thể đề bài bác đánh lừa.– Ghi sai đơn vị chức năng tính: cùng với diện tích, bạn cần viết 1-1 vị giám sát và đo lường cùng với mũ 2.

Một Số việc Tính diện tích Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật đổi khác như nỗ lực nào nếu:a) Chiều lâu năm tăng 2 lần, chiều rộng ko đổi?b) Chiều dài cùng chiều rộng lớn tăng 3 lần?c) Chiều lâu năm tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích s hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích s S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều dài a, vừa tỉ trọng thuận với chiều rộng b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng gồm nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m với 5,4m gồm một cửa sổ hình chữ nhật kích cỡ là 1m cùng 1,6m với một cửa đi ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m và 2m.

– Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng nếu diện tích những cửa bằng 20% diện tích s nền nhà. Hỏi gian chống trên bao gồm đạt mức chuẩn chỉnh về ánh nắng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích s tam giác vuông sau đây (h.122):


*

Lời giải:

Đo nhì cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng công thức tính diện tích s tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích s của hai hình vuông vắn dựng trên hai góc vuông cùng với diện tích hình vuông vắn dựng bên trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích các hình tiếp sau đây (h.124)( mỗi ô vuông là 1 đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b ∆ADH = ∆ BCI nên diện tích hình b đang bằng diện tích hình a (ABIH).Vậy diện tích s hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c: ∆ KLN = ∆ NMO nên diện tích hình c đang bằng diện tích s hình a (KMCB).Vậy diện tích hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật bao gồm diện tích nhỏ dại hơn nhưng bao gồm chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy dường như vậy.b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích s hình chữ nhật cùng với diện tích hình vuông vắn có thuộc chu vi vừa vẽ. Nguyên nhân trong những hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông vắn có diện tích s lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1: Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 20cm và chiều dài bởi 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm và 500cm2

Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm với 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều lâu năm 13 cm và giảm chiều rộng lớn 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật kia có diện tích s bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích của một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Bạn ta giảm chiều dài với tăng chiều rộng nhằm miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích s giảm theo chiều lâu năm là 272. Kiếm tìm phần diện tích tăng lên theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều dài miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng lớn miếng khu đất được tạo thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD tất cả tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh giữa hai bí quyết tính diện tích hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và một số loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng lớn sau rất có thể áp dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Validity Là Gì ? Nghĩa Của Từ Valid Trong Tiếng Việt

Như vậy từ cách làm tính diện tích hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta tất cả tổng của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích HCN thành tựu của số đo chiều rộng và chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x đôi mươi = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, tự (1) ta thấy toàn bô đo của chiều rộng cùng chiều dài là 29 m, đem đối chiếu với kết quả cặp số đo chiều rộng với chiều lâu năm ở (2) ta thấy cặp số 9 và 20 thỏa mãn yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều dài là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) cùng phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đã là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy kiếm tìm chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn hồ hết là gần như số tự nhiện.

Bài giải:

Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng lớn nên rất có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng lớn của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều lâu năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài rèn luyện tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng lớn đi 6cm và không thay đổi chiều dài thì diện tích s giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 14 m. Ví như chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài bớt 3m thì mảnh đất đó biến đổi hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 12 m, hiểu được 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông vắn đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng gấp đôi chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật với một hình vuông vắn có chu vi đều nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp hai chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật có hai lần chiều rộng kém chiều dài 6cm, tuy nhiên chiều dài lại kém năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng kém chiều dài 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

b. Hãy chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật thuở đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật new đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được chia thành hai phần bởi vì một đoạn thẳng tuy vậy song với chiều rộng làm sao cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần thiết bị hai là hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *