Conscience là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Conscience là gì

*
*
*

conscience
*

conscience /”kɔnʃns/ danh từ lương tâmbad (evil, guiltry) conscience: lương trọng điểm giỏi, lương vai trung phong vào sạcha clear consciencee laught at false accusations; a clear conscilence ia s sure card lương trọng tâm trong sáng thì chẳng sợ ai tâm sự nói vào; cây ngay chẳng hại bị tiêu diệt đứngconscience clause lao lý vào một luật đạo tôn trọng lương tâm những người dân liên canconscience money chi phí nộp vị lương trọng điểm gặm rứt; chi phí trả lại vị lương vai trung phong gặm rứtfor consicience” sake vì lương tâmthe freedom (liberty) of conscience tự do thoải mái tín ngưỡnglớn get something off one”s conscience giũ không bẩn điều gì khỏi lương tâm; im trung ương ko băn khoăn vướng mắc về điều gìlớn go against one”s conscience có tác dụng trái với lương tâma good conscience is a constant feast; a good conscience is a soft pillow lòng thanh hao thản ăn ngon ngủ yênto have sầu something on one”s conscience bao gồm điều gì do dự day chấm dứt trong lương tâmlớn have the conscience khổng lồ so (say) something có gan (dám) làm (nói) mẫu gìin all conscience (thông tục) chắc chắn; trung thực, không còn lònglớn make something a matter of conscience coi đồ vật gi là có nhiệm vụ cần làmthe pricks (twinges, qualms, worm) of conscience (xem) prichồng (twinge, qualm, worm)to lớn speak (tell) one”s conscience nói trực tiếp, nói hết hồ hết ý nghĩ của bản thân mình không giấu giếm gì cả

*

*
*

conscience

Từ điển Collocation

conscience noun

ADJ. clear, easy, good I have sầu a clear conscience. | bad, guilty, terrible, troubled, uneasy | civic, moral, political, social a government with no social conscience

VERB + CONSCIENCE have He had no conscience about taking his brother”s money. | appease, ease, salve, soothe After the feast she spent a week dieting khổng lồ salve sầu her conscience. | priông xã, trouble | appeal to lớn, arouse, rouse, stir | wrestle with He wrestled with his conscience all night long.

CONSCIENCE + VERB trouble sb Her conscience was troubling her a little. | dictate sth My conscience dictates that I resign.


You watching: Conscience là gì


See more: Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện Tqm Là Gì ? Nguyên Tắc Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện Tqm


See more: Mama Boy Là Gì - 5 Dấu Hiệu Nhận Biết Một Mama'S Boy


PREP.. on your ~ I”m sure she has something on her conscience. It was on his conscience that he hadn”t called her.

PHRASES a crisis of conscience, freedom of conscience, in (all/good) conscience (= honestly) We cannot in all conscience refuse khổng lồ help. | a matter of conscience This question is a matter of individual conscience. | a pang/prick/twinge of conscience I had a sudden pang of conscience that I really ought khổng lồ tell the truth. | the voice of conscience She refused to lớn listen to the voice of conscience.

Từ điển WordNet

n.

conformity khổng lồ one”s own sense of right conduct

a person of unflagging conscience

a feeling of shame when you vày something immoral

he has no conscience about his cruelty

English Synonym and Antonym Dictionary

consciencessyn.: moral sense scruples sense of right & wrong