Debrief là gì

a meeting that takes place in order khổng lồ get information about a particular piece of work that has been finished, for example about what was done successfully và what was not:

Bạn đang xem: Debrief là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ timnhaviet.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Xem thêm: " Năng Khiếu Là Gì ? Cách Phát Triển Năng Khiếu Cho Trẻ Nghĩa Của Từ Năng Khiếu Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn timnhaviet.vn English timnhaviet.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *