Deck Là Gì

deông xã tức là gì, có mang, các áp dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của dechồng.

Bạn đang xem: Deck là gì


Từ điển Anh Việt

deck

/dek/

* danh từ

boong tàu, sàn tàu

on deck: bên trên boong

upper deck: boong trên

lower deck: boong dưới

tầng trên, tầng nóc (xe buýt hai tầng)

(hàng không), (tự lóng) đất, phương diện đất

(tự Mỹ,nghĩa Mỹ) cỗ bài

khổng lồ clear the decks

sẵn sàng pk (tàu chiến)

(nghĩa bóng) sẵn sàng hành vi, chuẩn bị hành động

on deck

(thông tục) chuẩn bị hành động

* ngoại rượu cồn từ

trang trí, sơn điểm

to deck oneself out with fine jewels: trang trí bởi các thiết bị trang sức quý đẹp

(mặt hàng hải) đóng dàn (tàu)

deck

(kim chỉ nan trò chơi) cỗ bài


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

deck

* gớm tế

boong (tàu)

boong tàu

mặt vùng (tàu)

sàn

tầng trên

* kỹ thuật

bản gối

bản tựa

boong tàu

cỗ

cỗ bài

lớp mặt

lớp phủ

mái

mặt cầu

sàn

sàn (đóng tàu)

sàn cầu

sàn công tác

sàn thao tác

sàn xe

tấm lợp

tấm sàn

ván khuôn

ván mặt cầu

ván sàn

xấp (phiếu)

xây dựng:

bản đáy

bệ tỳ

mặt lát ván

tấm lát ván


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng chất vấn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp tự điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Pressure Là Gì Pressure Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang nhỏ trỏ vào ô tra cứu tìm với nhằm thoát khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm tìm và coi các từ được nhắc nhở hiện ra dưới.lúc nhỏ trỏ đang phía trong ô kiếm tìm kiếm,thực hiện phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các tự được gợi nhắc.Sau đó nhận (một lượt nữa) để xem chi tiết trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập tự yêu cầu tìm vào ô tìm tìm và coi những từ được gợi ý hiển thị dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ mong muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn thêm các bạn sẽ ko nhận thấy tự bạn muốn search vào list gợi ý,lúc ấy các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiển thị tự đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *