Diện tích xung quanh lăng trụ

Diện tích bao phủ của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích những khía cạnh bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với độ cao.

(S_xq = 2p.h)

(p) là nửa chu vi lòng, (h) là chiều cao

2. Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích S bao quanh và mặc tích hai lòng.

Loigiaigiỏi.com
You watching: Diện tích xung quanh lăng trụ

*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*See more: 7554: Cấu Hình 7554 Cấu Hình, 7554 Cấu Hình Là Thông Tin Các Game Thủ Vô Cùng

*
*

Vấn đề em gặp gỡ yêu cầu là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc phát âm Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp Loigiaitốt.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ thầy giáo yêu cầu nâng cao điều gì để các bạn mang đến nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại báo cáo để ad có thể tương tác cùng với em nhé!
See more: Giới Thiệu Về Ngành Luật Kinh Tế Là Gì ? Tìm Hiểu Ngành Nghề: Ngành Luật Kinh Tế Là Gì

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
Đăng ký kết nhằm dấn giải thuật xuất xắc với tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.com gửi những thông báo mang đến chúng ta để cảm nhận những giải mã xuất xắc cũng tương tự tài liệu miễn mức giá.