Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng

Công suất tức thời: (P_t = ui = UIc mosvarphi m + UIcos(2omega mt + varphi m))


Bạn đang xem: Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một form dây dẫn phẳng có diện tích S quay gần như với vận tốc góc xung quanh một trục vuông góc với những đường chạm màn hình từ (vec B). Trong form dây sẽ xuất hiện:


Một khung dây có N vòng dây, quay đa số trong tự trường hầu hết B với tốc độ góc (omega ), tiết diện form dây là S, trục xoay vuông góc với mặt đường sức từ. Suất điện hễ trong size dây có giá trị hiệu dụng là:


Một form dây dẫn có diện tích s $S = 50 cm^2$gồm $150$ vòng dây quay phần đông với vận tốc n vòng/phút trong một từ bỏ trường đông đảo (vec B) vuông góc trục quay (Delta ) và gồm độ bự $B = 0,02 T$. Trường đoản cú thông cực đại gửi qua khung là:


Một form dây dẫn quay hầu hết quanh trục quay(Delta )với tốc độ 150 vòng/phút vào từ trường gần như có cảm ứng từ (vec B) vuông góc cùng với trục xoay của khung. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là (10/pi )(Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung dây bằng


Một khung dây phẳng quay những quanh trục vuông góc với đường sức từ của một từ bỏ trường đều B. Suất điện cồn trong form dây tất cả tần số dựa vào vào:


Một khung dây hình chữ nhật quay các với vận tốc góc 3000 vòng/ phút xung quanh trục xx’ vào từ trường đều phải có đường chạm màn hình từ vuông góc với trục quay xx’. Suất điện động chạm màn hình trong khung biến hóa thiên cân bằng với chu kì:


Một khung dây quay đều quanh trục xx’. Mong muốn tăng biên độ của suất điện động cảm ứng trong form lên 4 lần thì chu kì con quay của khung phải:


Trong các đại lượng đặc trưng cho cái điện luân phiên chiều sau đây, đại lượng nào gồm dùng cực hiếm hiệu dụng:


Xem thêm: Đặc Sản Sài Gòn Quận 1 - Đặc Sản Sài Gòn Làm Quà

Trường hợp nào bên dưới đây hoàn toàn có thể dùng đồng thời cả hai lọai loại điện luân phiên chiều và loại điện không đổi:


Tính độ mạnh hiệu dụng với chu kì của mẫu điện chuyển phiên chiều có biểu thức:(i = 5sqrt 2 cos left( 100pi t + pi /2 ight))(A)


Giữa nhì điểm A với B có điện áp luân phiên chiều: (u = 220cos left( 100pi t + pi /2 ight)(V)). Nếu như mắc vôn kế vào A cùng B thì vôn kế chỉ:


Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 50(Omega ). Biểu thức của cường độ loại điện qua mạch là:(i = 2cos left( 100pi t + pi /4 ight)(A)). Nhiệt độ lượng lan ra làm việc R vào 15phút là:


Biểu thức của cường độ chiếc điện qua một mạch điện là: (i = 2sqrt 2 cos left( 100pi t + pi /4 ight)(A)). Cường độ loại điện qua mạch ở thời gian 1,04 s là:


Dòng điện xoay chiều bao gồm cường độ (i = 2cos left( 50pi t + pi /6 ight)(A)). Tóm lại nào sau đấy là sai?


Cường độ còng điện cùng điện áp của một mạch điện xoay chiều có dạng (i = I_0cos left( omega t + pi /3 ight)); (u = U_0cos left( omega t - pi /6 ight)). Tóm lại nào tiếp sau đây đúng khi nói tới độ lệch pha của năng lượng điện áp so với cường độ dòng điện?


Trong cái điện xoay chiều, cường độ cái điện cực lớn (I_0) tương tác với cường độ chiếc điện hiệu dụng (I) theo công thức


Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm R, L, C thông liền có năng lượng điện áp nhì đầu là u = U0cos(ωt). Độ lệch pha của mẫu điện vào mạch so với năng lượng điện áp để vào phụ thuộc vào


Đặt điện áp (u = U_0cos left( 100pi t + fracpi 2 ight)V) vào nhì đầu một mạch điện ghép thông liền gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần cùng tụ điện đều phải sở hữu giá trị khác 0. Pha thuở đầu của loại điện qua mạch ((varphi _i)) có mức giá trị


Đồ thị sau đây mô tả sự dựa vào của cường độ chiếc điện luân chuyển chiều i theo thời gian t vào một chu kì dao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *