Expired là gì

thlàm timnhaviet.vnệc ra·hết·tắt·mãn·kết thúc·mai một·mãn hạn·mất đi·thngơi nghỉ hắt ra·tắt thở

*

Before the revolution in January 2011, the government was planning to take a decision to lớn abolish summer time in 2011 before President Hosni Mubarak"s term expires in September 2011.

Bạn đang xem: Expired là gì


Trước cuộc bí quyết mạng trong tháng một năm 2011, cơ quan chỉ đạo của chính phủ đang lên kế hoạch đưa ra ra quyết định huỷ bỏ thời gian ngày hè năm 2011 trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Hosni Mubarak không còn hạn vào tháng 9 năm 2011.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setbaông xã to lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài chính của Argentina cực kì stress vào thời đặc điểm đó sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1953, trsinh hoạt ngại ngùng lớn số 1 mang lại dự án là timnhaviet.vnệc Tank hết phù hợp đồng cùng với chính phủ nước nhà vào tháng 1/1955.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will rephối khổng lồ the không tính phí levels for each hàng hóa at the over of your billing cycle.
Nếu bạn hủy gói bộ nhớ lưu trữ hoặc Khi gói bộ lưu trữ không còn hạn, hạn mức bộ nhớ của bạn sẽ được đặt lại về nấc miễn mức giá cho từng sản phẩm ngơi nghỉ cuối chu kỳ thanh hao toán thù.
Existing users who were added based on the pretimnhaviet.vnous definition remain in the audience until their membership duration expires.
Người sử dụng hiện thời sẽ có thêm dựa vào có mang trước đó vẫn còn đó vào đối tượng cho đến Lúc thời hạn thành timnhaviet.vnên của mình không còn hạn.
While this is useful if your timnhaviet.vndeo clip is no longer available after the expiration date, it"s easy lớn accidentally setting the date to the past for an available Clip.
Mặc cho dù điều này có ích trường hợp Clip của người tiêu dùng không còn rất có thể xem sau ngày không còn hạn, nhưng rất giản đơn để vô tình đặt ngày không còn hạn trong thừa khđọng cho một đoạn phim tất cả sẵn.
In addition to guaranteeing that the earth will never expire, God’s Word also tells us that he “formed it even khổng lồ be inhabited.”
Ngoài vấn đề đảm bảo an toàn trái đất sẽ không còn bao giờ bị hủy diệt, Lời Đức Chúa Ttách cũng cho bọn họ biết Ngài “vẫn tạo sự <đất> nhằm dân ở” (Ê-sai 45:18).
In July 2007, Funimation Entertainment announced they had acquired the license lớn the series after Bandai"s license had expired.
Vào tháng 7 năm 2007 Funimation Entertainment sẽ ý kiến đề nghị được tiếp quản ngại phiên bản quyền sau khoản thời gian phiên bản quyền của Bandẻo Entertainment hết hạn.
Because God’s Law had decreed that the avenger’s opportunity to lớn kill the manslayer expired with the high priest’s death, and everyone knew this.
Vì Luật pháp của Đức Chúa Ttránh tất cả ra dung nhan lệnh là khi thầy tế lễ thượng phđộ ẩm mệnh chung thì bạn trả thù không còn thời cơ nhằm giết thịt kẻ tiếp giáp nhân nữa, cùng đầy đủ tín đồ các biết điều dụng cụ này.
The first anime series was licensed by Geneon Entertainment in English, but the license expired in 2011.
Geneon Entertainment tải phiên bản quyền phần anime trước tiên và phân păn năn bởi giờ đồng hồ Anh, tuy thế giấy tờ đang mãn hạn vào thời điểm năm 2011.
However, it was reported in September năm ngoái that DreamWorks and Disney would not renew their distribution khuyến mãi, which was mix to lớn expire in August năm 2016.
Tuy nhiên vào tháng 9 năm 2015, DreamWorks cùng Disney ra mắt sẽ không còn liên tiếp kí tiếp hợp đồng phân phối này nữa, cùng hòa hợp đồng cũ đã không còn hạn hồi tháng 8 năm 2016.
Bad Robot was originally based at Touchstone Teletimnhaviet.vnsion, but was moved by Abrams to Paramount Pictures và Warner Bros. Teletimnhaviet.vnsion, after his contract with ABC expired in 2006.

Xem thêm: " Valid Là Gì - Tìm Hiểu Rõ Nghĩa Từ Valid Một Cách Chi Tiết


Bad Robot ban sơ ở trong về Touchstone Teletimnhaviet.vnsion, tuy nhiên tiếp đến Abrams đang chuyển thương hiệu phyên ổn tới Paramount Pictures với Warner Bros. Teletimnhaviet.vnsion, sau khoản thời gian đúng theo đồng cùng với ABC hết hạn vào khoảng thời gian 2006.
On May 31, 2017, Pledis Entertainment announced that Uee had graduated from the group after eight years of actitimnhaviet.vnty due lớn the expiration of her contract.
Vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, Pledis tulặng bố rằng Uee sẽ rời team sau tám năm hoạt động bởi vì hợp đồng trên chủ thể hết hạn.
Each upload operation resets the segment membership and expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi chuyển động sở hữu lên đang đặt lại tư phương pháp member phân khúc thị phần và đếm ngược thời hạn cho những quý giá nhận dạng mua lên.
This includes expiration dates from sitemaps, on-page structured data, & the meta expiration tag in the site header.
Vấn đề này bao hàm ngày hết hạn trường đoản cú sơ đồ dùng trang web, dữ liệu có cấu trúc bên trên trang cùng thẻ hết hạn meta vào tiêu đề trang web.
Please refrain from depositing any old checks you might have sầu received, as your ngân hàng may charge you fees for depositing a stopped/expired kiểm tra.
Vui lòng ko ký gửi bất kỳ séc cũ làm sao nhưng mà bạn có thể đã nhận được được, vì chưng ngân hàng của bạn cũng có thể tính mức giá đến timnhaviet.vnệc ký gửi séc đã biết thành ngừng/không còn hạn.
Should the President"s successor assume office, the term of his office shall expire at the kết thúc of three months after the conclusion of peace.
Nếu người tiếp sau Tổng thống nắm giữ chức vụ, nhiệm kỳ của ông sẽ chấm dứt vào thời điểm cuối ba mon sau khoản thời gian xong hòa bình.
The first Technical Pretimnhaviet.vnew was first set khổng lồ expire on April 15, 2015 but Microsoft later released a tool lớn extend the expiry date, lớn last until the second tech pRetimnhaviet.vnew of the OS in May 2015.
Xem trước chuyên môn trước tiên lần đầu tiên được cấu hình thiết lập để không còn hạn vào trong ngày 15 tháng bốn năm năm ngoái tuy vậy Microsoft sau đó kiến tạo một lao lý nhằm mở rộng thời hạn thực hiện, kéo dãn cho tới khi ảnh nghệ thứ nhì của hệ điều hành tháng năm năm ngoái.
(Job 14:13-15) Although in agony, Job demonstrated faith in Jehovah’s sovereignty, stating: “Until I expire I shall not take away my integrity from myself!” —Job 27:5.
Mặc cho dù làm timnhaviet.vnệc trong cơn khổ cực khốn cùng, Gióp chứng minh đức tin địa điểm quyền ách thống trị của Đức Giê-hô-va, ông nói: “Cho mang đến kỳ chết, tôi chẳng phải thôi quả-quyết rằng tôi trọn-vẹn” (Gióp 27:5).
Tesla sold the Roadster until early 2012, when its supply of Lotus Elise gliders ran out, as its contract with Lotus Cars for 2,500 gliders expired at the end of 2011.
Tesla tiếp tế mẫu Roadster cho tới đầu xuân năm mới 2012, Lúc nguồn cung bộ truyền rượu cồn của hãng sản xuất Lotus Elise sẽ chấm dứt, khi thích hợp đồng của mình với hãng Lotus Cars cung ứng 2,500 bộ truyền rượu cồn vẫn hoàn thành thời điểm cuối năm 2011.
It was formed on đôi mươi May 1882 and renewed periodically until it expired in 1915 during World War I. The Kingdom of Romania joined the alliance on 18 October 1883.
Nó được thành lập và hoạt động vào ngày đôi mươi tháng 5 năm 1882 cùng được gia hạn chu kỳ cho đến Lúc nó không còn hạn vào khoảng thời gian 1915 vào cố chiến I. Vương quốc Romania kéo liên minh vào trong ngày 18 tháng 10 năm 1883.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *