Hàm Row Trong Excel

Bạn mong biết tham chiếu của chính bản thân mình thuộc mặt hàng nào hoặc tham chiếu của mình có bao nhiêu hàng? Hãy sử dụng tới bô đôi hàm tham chiếu/tra cứu giúp là ROW và ROWS nhé. Hàm ROW đã trả về địa điểm hàng của tham chiếu cùng hàm ROWS trả về con số hàng của tham chiếu. Là các hàm trang tính, hàm ROW cùng ROWS hoàn toàn có thể được nhập như một phần của phương pháp trong một ô của trang tính.

Bạn đang xem: Hàm row trong excel

1. Hàm ROW

a. Cấu trúc hàm ROW

Hàm ROW trả về địa chỉ hàng của tham chiếu ô đã đến hoặc bậc nhất tiên của mảng tham chiếu.

Cú pháp hàm: =ROW()

Trong đó: reference là đối số tùy chọn. Ô hoặc phạm vi ô mà bạn có nhu cầu trả về số hàng.

Xem thêm: Cách Cài Photoshop Cc 2017 + Link Download Photoshop Cc 2017 Full

Lưu ý:

Nếu bỏ qua đối số tham chiếu, ROW vẫn trả về vị trí hàng trên ô nhập công thức vàoNếu tham chiếu là một ô, ROW sẽ trả về địa chỉ cột của ô đóTrong trường vừa lòng tham chiếu là 1 vùng dọc, ROW đã trả về địa chỉ hàng của ô đầu tiên trong vùng đóĐối số tham chiếu quan trọng tham chiếu đến những vùng.b. Cách áp dụng hàm ROW

Ví dụ ta gồm bảng dữ liệu như sau:

*

Nếu ta đặt phương pháp =ROW(B3). Ta vẫn thu được kết quả là địa chỉ hàng của ô B3 là 3

*

Còn nếu ta đặt bí quyết là =ROW(B4:B10). Ta đang thu được tác dụng là địa điểm hàng của ô đầu tiên của mảng tham chiếu. Tức là vị trí cột của ô B4 là 4

*

2. Hàm ROWS

a. Cấu trúc hàm ROWS

Hàm ROWS trả về con số hàng trong một mảng hoặc tham chiếu.

Cú pháp hàm: =ROWS(array)

Trong đó: Array đối số bắt buộc, là mảng hoặc công thức mảng hoặc tham chiếu cho phạm vi ô mà bạn có nhu cầu lấy số hàng mang lại nó.

b. Cách sử dụng hàm ROWS

Cũng với lấy ví dụ trên, giả dụ ta đặt cách làm =ROWS(B4:B10). Thì ta đã thu được kết quả là số hàng của mảng tham chiếu là 7 chứ chưa phải vị trí sản phẩm của ô trước tiên của mảng tham chiếu như hàm ROW.

*

Như vậy, nội dung bài viết trên vẫn hướng dẫn chúng ta cách thực hiện và tách biệt sự khác biệt giữa hàm ROW với hàm ROWS. Chúc chúng ta thành công!

Mẹo Excel: Cách thực hiện hàm CEILING để làm tròn mang lại bội số ngay sát nhất

Cách sử dụng hàm AVERAGEIF để tính trung bình cộng theo đk trong Excel

Cách thực hiện hàm DMAX để tìm giá trị lớn nhất vừa lòng điều kiện mang đến trước vào Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *