Hàm Tính Tuần Trong Excel

Bài viết tiếp sau đây đang trả lời chúng ta giải pháp thực hiện hàm WEEKNUM để tính số trang bị trường đoản cú của tuần trong thời hạn của một ngày ví dụ vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm tính tuần trong excel

1. Cấu trúc hàm WEEKNUM

Cú pháp hàm: =WEEKNUM(serial_number; )

Trong đó:

Serial_number: đối số bắt buộc, là một ngày vào tuần mong tính số máy từ của tuần kia trong thời điểm.Return_type: đối số tùy chọn, là một số để xác định tuần sẽ khởi đầu từ ngày nào.

Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6, Chủ Đề Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6/2021

Lưu ý:

Có nhì hệ thống được dùng mang lại hàm này:

– Hệ thống 1 Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

– Hệ thống 2 Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong những năm là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

Nếu làm lơ đối số return_type, hàm đã mặc định là một trong.Nếu return_type = 1 thì tuần ban đầu vào chủ nhật và được viết số là một.Nếu return_type = 2 thì tuần ban đầu vào thứ hai và được khắc số là 1 trong.Nếu return_type = 11 thì tuần bắt đầu vào thứ 2 và được khắc số là 1.Nếu return_type = 12 thì tuần bước đầu vào máy 3 với được đánh số là 1 trong.Nếu return_type = 13 thì tuần ban đầu vào thiết bị 4 với được đánh số là một.Nếu return_type = 14 thì tuần ban đầu vào sản phẩm 5 cùng được viết số là một trong.Nếu return_type = 15 thì tuần ban đầu vào sản phẩm 6 và được đánh số là một.Nếu return_type = 16 thì tuần bước đầu vào trang bị 7 cùng được đặt số là một.Nếu return_type = 17 thì tuần ban đầu vào nhà nhật được đặt số là 1.Nếu return_type = 21 thì tuần bước đầu vào thứ hai cùng được khắc số là 2.Nếu return_type không nằm trong các giá trị của chính nó nhỏng bên trên thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!Nếu serial_number ở không tính phạm vi cơ phiên bản của cực hiếm tháng ngày thì hàm trả về quý hiếm lỗi #VALUE!

.2 Cách áp dụng hàm WEEKNUM

lấy một ví dụ ta buộc phải tìm kiếm số thiết bị trường đoản cú của những tuần theo trải nghiệm như hình sau:

*

=WEEKNUM(A3;1)

*

Áp dụng công thức hàm tựa như ta có cách làm tính những kinh nghiệm sót lại nhỏng sau:

*

Tiếp theo với ô A9, ta có thể thấy ngày của ô không đúng đề xuất hàm đang trả về lỗi #VALUE! . Với ô A10 thì quý giá return_type không ổn cần hàm trả về lỗi #NUM!.

*

vì vậy, nội dung bài viết trên đã gợi ý các bạn biện pháp thực hiện hàm WEEKNUM trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *