Hệ số sử dụng đất quy định ở đâu

Hệ số thực hiện đất, thông số sử dụng đất về tối đa được giải pháp tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

Bạn đang xem: Hệ số sử dụng đất quy định ở đâu


*
Mục lục bài viết

Hệ số áp dụng đất là gì? vẻ ngoài về hệ số sử dụng đất tối đa (Ảnh minh họa)

1. Hệ số sử dụng khu đất là gì?

Hệ số áp dụng đất là tỷ lệ của tổng diện tích sàn của công trình xây dựng gồm cả tầng hầm (trừ những diện tích sàn phục vụ cho khối hệ thống kỹ thuật, phòng cháy trị cháy, gian lánh nạn cùng đỗ xe pháo của công trình) trên tổng diện tích s lô đất.

(Mục 1.4.21 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD phát hành kèm theo Thông bốn 01/2021/TT-BXD)

2. Bí quyết tính hệ số sử dụng đất

Từ định nghĩa thông số sử dụng đất có thể suy ra công thức tính hệ số sử dụng đất như sau:

Hệ số sử dụng đất = Tổng diện tích sàn của dự án công trình : Tổng diện tích s lô đất

Trong đó: Tổng diện tích s sàn của công trình bao hàm cả tầng hầm, trừ những diện tích sàn giao hàng cho hệ thống kỹ thuật, chống cháy trị cháy, gian lánh nạn và đỗ xe pháo của công trình.

Xem thêm: Top Những Câu Chuyện Ma Có Thật 100% Ở Việt Nam, Những Câu Chuyện Ma Có Thật 100% Ở Việt Nam

3. Cơ chế về thông số sử dụng đất về tối đa

Hệ số thực hiện đất buổi tối đa được xác định trong thứ án quy hướng hoặc kiến thiết đô thị dẫu vậy phải bảo đảm các biện pháp tại bảng hệ số sử dụng đất về tối đa của lô đất bình thường cư, dự án công trình dịch vụ thành phố và dự án công trình sử dụng lếu hợp cao tầng liền kề theo diện tích s lô đất và chiều cao công trình xây dựng sau:

Chiều cao xây dựng công trình trên mặt khu đất (m)

Hệ số sử dụng đất về tối đa (lần) theo diện tích s lô đất

≤ 3 000 m2

10 000 m2

18 000 m2

≥ 35 000 m2

≤16

4,0

3,5

3,4

3,25

19

4,8

3,9

3,78

3,6

22

5,6

4,34

4,2

3,99

25

6,4

4,64

4,48

4,24

28

7,2

4,95

4,77

4,5

31

8,0

5,3

5,1

4,8

34

8,8

5,61

5,39

5,06

37

9,6

5,88

5,64

5,28

40

10,4

6,24

5,98

5,59

43

11,2

6,58

6,3

5,88

46

12,0

6,9

6,6

6,15

>46

12,8

7,2

6,88

6,4

CHÚ THÍCH 1: Đối với những lô đất tất cả diện tích, độ cao không nằm trong bảng này được phép nội suy giữa 2 quý giá gần nhất.

CHÚ THÍCH 2: những lô đất xây dựng các công trình gồm yêu cầu quan trọng về kiến trúc cảnh quan, là điểm nhấn cho đô thị đã được xác định thông qua quy hướng cao hơn hoàn toàn có thể xem xét hệ số sử dụng khu đất > 13 lần nhưng cần được được tính toán đảm bảo an toàn không khiến quá sở hữu lên hệ thống hạ tầng xóm hội, hạ tầng nghệ thuật đô thị.

(Mục 2.7.7 Quy chuẩn chỉnh QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông bốn 01/2021/TT-BXD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *