Hợp đồng chuyển nhượng dự án

*

...loại khủng hoảng pháp luật, núm cơ hội có tác dụng nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển nhượng dự án


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu đúng theo đồng

Mẫu hợp đồng => HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN (HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN) Tải về Ấn vào đó để tạo thành phù hợp đồng này


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

…………, ngày ….. mon ….. năm …….

HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN)

Số ………./HĐKT

Cnạp năng lượng cđọng Luật Kinc doanh nhà đất ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn uống cứ Nghị định số: ....../2015/NĐ-CP ngày ….. mon …… năm năm ngoái của Chính phủ giải pháp chi tiết thực hành một trong những điều của Luật Kinch doanh không cử động sản;

Căn uống cứ văn uống phiên bản cho phép ủy quyền dự án (1 phần dự án) ……. số ….. ngày ... mon …. năm ……. của             ,

Hai mặt chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký marketing số: ............

.........................................................................................................................................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người thay mặt theo pháp luật: …………………….. Chức vụ: .............................................

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại: ...........................................

- Tài khoản: ……………………………………. tại ngân hàng: .................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp/Giấy ghi nhận ĐK ghê doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: ...........................................

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại ............................................

- Tài khoản: ………………………… Tại bank ................................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

Hai mặt thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền cục bộ dự án công trình (hoặc một trong những phần dự án) ….……………….. cùng với những ngôn từ sau:

Điều 1. Thông tin cơ bạn dạng về dự án công trình đã làm được phê duyệt

Nội dung thiết yếu của dự án đã có phê chăm bẵm (một trong những phần dự án) gồm:

- Tên dự án: ......................................................................................................................

- Diện tích đất: ..................................................................................................................

- Nội dung về quy hướng sử dụng đất: ...............................................................................

Xem thêm: Loài Động Vật Nào Có Dấu Vân Tay Giống Con Người Nhất, Loài Động Vật Nào Có Dấu Vân Tay Giống Con Người

- Nội dung về quy hướng xây dựng: ...................................................................................

- Nội dung về công trình xây dựng kiến thiết (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà: ............................ )

- Tổng nút đầu tư: ...........................................................................................................

- Tiến độ dự án: ................................................................................................................

- Nguồn vốn: .....................................................................................................................

- Các nội dung khác: .........................................................................................................

(Nếu ủy quyền 1 phần dự án công trình đề nghị thêm mục 2 về số liệu của phần dự án công trình ủy quyền giống như nlỗi trên)

Điều 2. tin tức chi tiết về kết quả thực hiện mang đến thời khắc chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

- Về giải phóng mặt bằng: .................................................................................................

- Về xây dừng hạ tầng kỹ thuật: .........................................................................................

- Về thi công công trình: ..................................................................................................

- tin tức khác: ...............................................................................................................

Điều 3. Giá đưa nhượng

Điều 4. Phương thức với thời hạn tkhô giòn toán

1. Pmùi hương thức tkhô giòn toán: bằng (giao dịch chuyển tiền hoặc hiệ tượng khác) ................................

.........................................................................................................................................

2. Thời hạn tkhô giòn toán:

- Trả thứ nhất là: ……………. đồng vào ngày ……./……./.......................................................

- Trả tiếp sau là: ………………….. đồng vào trong ngày ……/……/...............................................

- Các hình thức khác vị phía 2 bên thỏa thuận: ........................................................................

Điều 5. Thời hạn chuyển giao với dấn dự án công trình (hoặc phần dự án)

1. Cách thức bàn giao: Bàn giao bên trên làm hồ sơ hoặc phần thừa nhận dự án, bàn giao trên thực địa: ..

2. Thời gian bàn giao:........................................................................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên đưa nhượng

1. Quyền của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng gồm những quyền theo Điều 52 Luật Kinch doanh nhà đất với các quyền sau:

a) Yêu cầu bên dấn chuyển nhượng trả đầy đủ tiền đúng thời hạn ghi vào hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên nhấn ủy quyền nhấn bàn giao toàn thể dự án hoặc phần dự án công trình đúng thời hạn ghi vào đúng theo đồng;

c) Các quyền khác vì chưng hai bên thỏa thuận: ..........................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

Bên ủy quyền gồm nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinch doanh BDS với những nhiệm vụ sau:

a) Bàn giao toàn thể dự án hoặc phần dự án bên trên thực địa cùng toàn thể làm hồ sơ dự án mang lại mặt nhận ủy quyền, ngôi trường phù hợp ko bàn giao hoặc chậm chuyển nhượng bàn giao thì bắt buộc bồi thường thiệt hại;

b) Bảo vệ, quản lý toàn cục dự án công trình trong thời gian chưa bàn giao chấm dứt tổng thể dự án lẫn cả về làm hồ sơ với trên thực địa;

c) Thông báo mang đến người tiêu dùng và những bên tất cả tương quan về Việc ủy quyền dự án;

d) Giải quyết xong xuôi điểm số đông cam đoan sẽ thỏa thuận với quý khách trước khi chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án. Cùng mặt dìm chuyển nhượng ủy quyền thống tốt nhất cùng với từng quý khách hàng về đầy đủ vấn đề mà lại công ty đầu tư mới đề nghị gồm trách nát nhiệm xử lý không làm cho thiệt sợ hãi mang lại quyền lợi của khách hàng hàng;

đ) Các nhiệm vụ khác vị phía hai bên thỏa thuận: .......................................................................

Điều 7. Quyền cùng nghĩa vụ của Bên dìm đưa nhượng

1. Quyền của Bên dấn chuyển nhượng:

Bên thừa nhận chuyển nhượng ủy quyền tất cả các quyền theo Điều 52 Luật Kinc doanh BDS với các quyền sau:

a) Nhận chuyển nhượng bàn giao toàn cục dự án công trình hoặc phần dự án bên trên thực địa với toàn thể làm hồ sơ dự án công trình hoặc phần dự án công trình nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian nguyên lý tại Hợp đồng này;

b) Yêu cầu mặt chuyển nhượng ủy quyền chế tạo ra điều kiện và cung ứng những giấy tờ tất cả tương quan tới sự việc triển khai tiếp dự án;

c) Cùng bên chuyển nhượng bàn thảo với quý khách về xử lý nghĩa vụ và quyền lợi cùng nhiệm vụ của bạn sau khoản thời gian đã nhận đưa nhượng;

d) Các nghĩa vụ và quyền lợi khác vày phía hai bên thỏa thuận ......................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên thừa nhận chuyển nhượng:

Bên nhấn ủy quyền gồm những nhiệm vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh BDS với những nghĩa vụ sau:

a) Thanh khô toán tương đối đầy đủ đúng thời hạn chi phí ủy quyền dự án công trình đến mặt chuyển nhượng vẫn ghi trong Hợp đồng;

b) Thực hiện với đáp ứng đủ nghĩa vụ và quyền lợi của mặt chuyển nhượng cùng của người tiêu dùng nhưng các mặt đang thống nhất;

c) Tiếp thừa nhận toàn thể dự án công trình, phần dự án trên thực địa cùng hồ sơ dự án đúng thời hạn vẫn thỏa thuận;

d) Thực hiện nay tiếp dự án theo đúng văn bản dự án công trình đã làm được cấp gồm thẩm quyền phê để mắt tới (đúng quy trình tiến độ, bảo đảm quality …);

đ) Các nghĩa vụ khác vì chưng 2 bên thỏa thuận: .......................................................................

Điều 8. Trách rưới nhiệm của các bên phía trong bài toán tiến hành các thủ tục liên quan mang lại gửi quyền áp dụng đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *