Hợp đồng đặt cọc mua đất 2018

Nhà khu đất là gia tài có giá bán trị bự nên trước lúc ký hợp đồng tải bán, phần lớn các bên thường đề xuất ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà khu đất để bảo đảm an toàn giao phối hợp đồng mua bán sau này.

Bạn đang xem: Hợp đồng đặt cọc mua đất 2018

Dưới đây, timnhaviet.vn nhờ cất hộ đến chúng ta mẫu đúng theo đồng đặt cọc giao thương mua bán nhà đất tiên tiến nhất 2018, bên cạnh đó hướng dẫn bạn cách ghi các pháp luật trong đúng theo đồng.

*

Mẫu hợp đồng để cọc giao thương mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày ……… mon …………. Năm …………….., trên ………………,Chúng tôi có có:

BÊN ĐẶT CỌC(BÊN A):

Ông (Bà): ……………………Năm sinh:……… …..………

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp…………….

Hộ khẩu:………………… …………………………

Điện thoại:… …………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC(BÊN B):

Ông (Bà): ……………………Năm sinh:……… …..………

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Khu vực cấp…………….

Hộ khẩu:………………… …………………………

Điện thoại:… …………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn để cọc là: …………….., đề cập từngày ….. Mon …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận hợp tác (cam kết) của các bên về việc bảo vệ giao kết hoặc tiến hành hợp đồng………………(2)……

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A (3)

4.1. Bên A cócác nhiệm vụ sau đây:

a) Giao gia sản đặt cọc cho mặt B theo như đúng thỏa thuận;

b) giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A không đồng ý giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì bên A bị mất gia sản đặt cọc;

c) các thỏa thuận không giống …

4.2. Mặt A có những quyền sau đây:

a) dìm lại gia sản đặt cọc từ bên B hoặc được trả khi triển khai nghĩa vụ trả tiền cho bên B trong trường hợp hai bên giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục đích để cọc đạt được);

b) thừa nhận lại với sở hữu gia sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị gia tài đặt cọc (trừ trường thích hợp có thỏa thuận hợp tác khác) trong trường hợp bên B lắc đầu việc giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) các thỏa thuận không giống …

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B (4)

5.1. Bên B có những nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại gia sản đặt cọc cho bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả chi phí trong ngôi trường hợp 2 bên giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc cùng một khoản tiền tương tự giá trị tài sản đặt cọc cho mặt A (trừ trường đúng theo có thỏa thuận khác) vào trường hợp bên B khước từ việc giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);

c) những thỏa thuận khác …

5.2. Bên B có những quyền sau đây:

a) Sở hữu gia tài đặt cọc nếu mặt A lắc đầu giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục đích để cọc không đạt được).

Xem thêm: Mật Khẩu Tra Cứu Tiền Điện Miền Nam, Trung, Bắc, Trung Tâm Cskh Điện Lực Miền Nam

b) các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên bên nhau thương lượng giải quyết và xử lý trên hiệ tượng tôn trọng quyền hạn của nhau; vào trường đúng theo không xử lý được, thì 1 trong các hai bên gồm quyền khởi kiện nhằm yêu cầu tandtc có thẩm quyền giải quyết theo biện pháp của pháp luật.

ĐIỀU 7:CAMĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B phụ trách trước điều khoản về phần lớn lời cam kết sau đây:

7.1. Vấn đề giao phối hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc xay buộc;

7.2. Thực hiện đúng và rất đầy đủ tất cả các thỏa thuận đang ghi trong hợp đồng này;

7.3. Các cam kết khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên làm rõ quyền, nghĩa vụ và công dụng hợp pháp của chính bản thân mình được thỏa thuận vào hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại phù hợp đồng này, vẫn hiểu và gật đầu tất cả các luật pháp đã ghi trong thích hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. Năm …… đến ngày …… tháng ….. Năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một phiên bản và có mức giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, điểm chỉ với ghi rõ họtên)(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi phù hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

(1) mô tả cụ thể về gia tài đặt cọc (khoản chi phí hoặc kim khí quý, rubi hoặc vật có mức giá trị khác). Riêng so với các gia sản là bđs thì rất cần phải tuân theo những quy định của quy định về để cọc.

(2) Ghi tên rõ ràng hợp đồng đảm bảo an toàn giao kết với thực hiện

Ví dụ: … để đảm bảo giao kết và triển khai Hợp đồng chuyển nhượng quyền thực hiện đất cùng nhà ở đối với thửa khu đất và tòa nhà tại showroom abc theo Giấy chứng nhận số 123(3) tìm hiểu thêm Điều 31, Điều 32 Nghị định 163/2006/NĐ-CP(4) tham khảo Điều 33, Điều 34 Nghị định 163/2006/NĐ-CP

Bạn đang theo dõi bài viết Mẫu hòa hợp đồng đặt cọc mua bán nhà tiên tiến nhất 2018trongchuyên mục chỉ dẫn timnhaviet.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *