Imperative là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Imperative là gì

*
*
*

imperative
*

imperative sầu /im"perətiv/ tính từ cần kíp, khẩn thiếtan imperative sầu need: một nhu yếu cấp cho bách buộc phải, hãm hiếp, chống chếimperative orders: nhiệm vụ gồm đặc thù bắt buộc gồm đặc thù sai khiến cho, bao gồm đặc điểm mệnh lệnhan imperative sầu gesture: một động tác cử chỉ tất cả tính chất mệnh lệnh (ngữ điệu học) mệnh lệnhthe imperative mood: lối mệnh lệnh danh từ mệnh lệnh điều yên cầu nên để ý, điều yên cầu phải hành động; sự bắt buộc nhu cầu (ngữ điệu học) lối mệnh lệnh; đụng tà sinh sống lối mệnh lệnh
bắt buộcimperative sầu command: lệnh bắt buộcimperative sầu instruction: lệnh bắt buộcimperative statement: câu lệnh bắt buộccung cấp báchvô điều kiệnLĩnh vực: tân oán và tinko điều kiệnimperative sầu statement: lệnh ko điều kiệnimperative commandlệnh không đúng khiếnimperative languagengữ điệu mệnh lệnhimperative sầu sentencecâu lệnhimperative sentenceknhị báoimperative statementcâu lệnhimperative statementkhai báo
*See more: Single Page Application Là Gì ? Tại Sao Nó Lại Trở Thành Xu Hướng?

*

*

imperative

Từ điển Collocation

imperative adj.

VERBS be, seem | become | remain It remains imperative sầu that all sides should be involved in the talks. | make sth The collapse of the wall made it imperative khổng lồ keep the water out by some other means. | consider sth We consider it absolutely imperative sầu to lớn start work immediately.

ADV. absolutely

Từ điển WordNet


n.

some duty that is essential and urgent

adj.

requiring attention or action

as nuclear weapons proliferate, preventing war becomes imperative

requests that grew more & more imperative

relating to verbs in the imperative mood


See more: Injection Là Gì ? Sql Injection Là Gì

English Synonym & Antonym Dictionary

imperativessyn.: compelling compulsory critical crucial mandatory necessary pressing urgent