Làm ảnh xoay 360 độ

như tiêu đề, xin mấy pro chỉ giáo cách tiến hành chụp cùng ghép hình ảnh cho em cùng với ạ, em chỉ gồm con sản phẩm công nghệ compact cùi thôi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *