Lịch Ngày Tốt Tháng 1 Năm 2021

Để giúp quý khách hàng thuận tiện trong câu hỏi coi ngày tốttháng 1 năm 2021 cũng giống như dễ dàng vào Việc đối chiếu các ngày hồi tháng 1/2021 với nhau. Chúng tôi sẽ Tổng hòa hợp tất cả ngày đẹp trong tháng 12021 cũng tương tự đưa ra các ngày chưa xuất sắc vào tháng.

Trong ngôi trường vừa lòng quý chúng ta ko phải coi ngày xuất sắc mon 1 năm 2021 giỏi xem ngày đẹp mắt tháng 1 năm 2021 cũng chính vì sẽ tất cả dự định thực hiện các bước vào trong 1 ngày ví dụ hồi tháng 1, quý các bạn vui mắt tìm đến ngày tương xứng và lựa chọn coi cụ thể hoặc chọn nguyên tắc Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày rõ ràng.


Bạn đang xem: Lịch ngày tốt tháng 1 năm 2021

Xem ngày xuất sắc tháng hai năm 2021


Xem ngày tốt tháng 3 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác đọc tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 1 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Xem thêm:

Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là Tổng vừa lòng ngày xuất sắc tháng một năm 2021 cơ mà công ty chúng tôi hy vọng gửi mang lại chúng ta. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Thế yêu cầu, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu trong tháng 1/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hòa hợp tuổi để sở hữu công dụng cụ thể và đúng đắn độc nhất vô nhị cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 7năm 2021

♦Ngày tốt mon hai năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng tư năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 1một năm 2021

♦Ngày tốt mon 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi sản phẩm ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại có phải là đồ gia dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy sim điện thoại những có những năng lượng riêng, tùy theo đơn độc tựcủa dãy số cơ mà Syên ổn điện thoại hoàn toàn có thể ảnh hưởng cho tới các bạn theo hướng giỏi (Cát) giỏi xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch chọn syên tử vi phong thủy tốt đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng hồ hết lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc đến 4 đại nghiệp, chúng ta có thể lựa chọn hàng slặng phong thủyhòa hợp tuổi thỏa mong ước cung ứng công danh và sự nghiệp, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải hòa vậnhạn
*
Các một số loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguim tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo Lúc yêu với yêu thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết bản thân trực thuộc cung hoàng đạo làm sao với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo để kiếm tìm một nửa cân xứng của bạn
*
đặc điểm tính phương pháp 12 cung hoàng đạo nam giới nàng hấp dẫn nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử gồm yêu cầu đôi bạn trọng tâm đầu ý hòa hợp dành riêng cho nhau?
*
Giải mã bản thứ sao cá nhân và Hướng dẫn đọc phiên bản đồ dùng sao miễn phí
*
Tính cách cung Thiên Bình nam giới con gái có điểm gì đặc trưng cùng thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử Lúc yêu thương và đặc điểm tình yêu cung Song Tử nam nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 nữ giới mạng sinh vào năm 1954
Tử vi Giáp Ngọ 2021 thiếu nữ mạng được luận là xấu các tốt ít

Xem ngày xuất sắc xấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *