Lực Từ Tác Dụng Lên Dòng Điện

Biểu thức độ lớn của lực trường đoản cú công dụng lên đoạn dây năng lượng điện đặt trong sóng ngắn đều

$F = BIell.sinalpha$

Trong đó:

F: lực trường đoản cú công dụng lên đoạn dây năng lượng điện (N): vị trí đặt tại trung điểm của đoạn dây điệnI: Cường độ chiếc năng lượng điện (A)B: chạm màn hình trường đoản cú (T)$ell$: chiều lâu năm đoạn dây điện (m)α = $(vecB,vecI)$


Dạng bài bác tập vận dụng qui tắc bàn tay trái 1:

những bài tập 1. Vận dụng qui tắc bàn tay trái khẳng định véc tơ của đại lượng còn thiếu

*


*


bài tập 2. Xác định pmùi hương chiều của lực từ bỏ bởi qui tắc bàn tay trái

*


*


các bài luyện tập 3. Xác định chiều được mức độ trường đoản cú (đứng tên những cực của phái mạnh châm) bởi qui tắc bàn tay trái.

Bạn đang xem: Lực từ tác dụng lên dòng điện

*


*


bài tập lực trường đoản cú công dụng lên đoạn dây điện đặt trong sóng ngắn đều:

Những bài tập 4: Một dây dẫn có chiều nhiều năm 10m đặt vào từ trường sóng ngắn hầu như B=5.10-2T. Cho cái năng lượng điện độ mạnh 10A chạy qua dây dẫn.

a/ xác định lực từ bỏ công dụng lên dây dẫn Lúc dây dẫn đặt vuông góc cùng với

b/ Nếu lực trường đoản cú chức năng tất cả độ mập bằng <2,5sqrt3> N. Xác định góc thân cùng chiều mẫu năng lượng điện.


các bài luyện tập 5: Dòng năng lượng điện độ mạnh 10A chạy qua khung dây dẫn tam giác vuông MNP.. theo hướng MNPM nhỏng hình vẽ. Biết MN=30cm, NP=40cm. Từ trường đông đảo B=0,01T vuông góc cùng với mặt phẳng size dây. Tính lực từ bỏ tác dụng lên các cạnh của form dây, vẽ hình minh họa.

*


*

F$_MN$ =B.I.MN.sin90o=0,03N

F$_NP$=B.I.NP..sin90o=0,04N

MP=

F$_MP$ = B.I.MP.sin90o=0,05N


Bài tập 6: Treo dây MN = 5centimet khối lượng 5g bằng nhì dây ko giãn trọng lượng không đáng chú ý. Độ to cảm ứng từ bỏ 0,5T pmùi hương vuông góc cùng với đoạn dây, chiều trường đoản cú trên xuống (như hình vẽ). Tính góc lệch của dây treo đối với pmùi hương trực tiếp đứng khi đoạn dây MN nằm cân đối biết độ mạnh dòng năng lượng điện qua đoạn dây MN là 2A, đem g=10m/s2.

*


Những bài tập 7: Dòng điện 6A chạy qua đoạn dây dẫn lâu năm 5m đặt vào sóng ngắn từ trường đều phải có B=3.10-2T. Tính lực từ bỏ công dụng lên dây dẫn trong số trường phù hợp sau:

a/ Dây dẫn đặt vuông góc với các con đường mức độ từ bỏ.

b/ Dây dẫn đặt tuy vậy tuy nhiên cùng với các đường sức trường đoản cú.

c/ Dây dẫn phù hợp với các đường sức xuất phát từ 1 góc 45o


các bài luyện tập 8: Dòng điện 10A chạy qua size dây tam giác vuông cân nặng MNP theo hướng MNPM có MN=NP=10cm đặt vào từ trường sóng ngắn phần nhiều. Cảm ứng trường đoản cú B=10-2T tuy vậy tuy nhiên cùng với NPhường nhỏng hình mẫu vẽ. Tính lực từ tác dụng lên những cạnh của khung dây.

*


Những bài tập 9: Hai tkhô nóng ray nằm ngang song tuy nhiên cách nhau 0,3centimet. Một tkhô hanh sắt kẽm kim loại bỏ lên giỏi thanh ray. Cho dòng năng lượng điện 50A chay qua thanh khô klặng loạt bỏ lên giỏi thanh khô ray. Biết thông số ma liền kề thân thanh sắt kẽm kim loại và tkhô cứng ray là µ=0,2 và trọng lượng tkhô giòn kim loại là 0,5kg. Tìm ĐK về độ béo của cảm ứng từ bỏ B (có phương vuông góc cùng với mặt phẳng nhì tkhô hanh ray) để tkhô giòn sắt kẽm kim loại có thể hoạt động.

Xem thêm: Cách Tải Liên Quân Thử Nghiệm Ios, Cách Tải Liên Quân Thử Nghiệm Trên Ios Và Android


*

Để tkhô giòn sắt kẽm kim loại hoạt động lực từ bắt buộc to hơn lực ma sát

F > F$_ms$ => BI.l.sin90o > µ.mg => B > 20/3 (T)


những bài tập 10: Một dây dẫn có dạng nửa con đường tròn bán kính 20centimet được đặt trong phương diện phẳng vuông góc với chạm màn hình tự của từ trường các B=0,4T. Cho chiếc điện I=5A trải qua đoạn dây. Tính lực tự chức năng lên đoạn dây dẫn.


*

Chia đoạn dây thành các bộ phận nhỏ tuổi Δl$_i$ cùng Δl’$_i$ đối xứng nhau qua trục đối xứng của vòng dây bị uốn nắn.

Lực tính năng lên từng thành phần nhỏ dại đó là

F$_i$=B.I. Δl$_i$

F’$_i$=B.I. Δl’$_i$

Phân tích cùng lên những trục Ox và Oy ta có:

F$_ix$=B.I. Δl$_i $sin α

F’$_ix$=B.I. Δl’$_i $sin α

F$_iy$=B.I. Δl$_i $cos α=B.I.Δx$_i$

F’$_iy$=B.I. Δl’$_i $cos α=B.I.Δx’$_i$

Lực từ tác dụng lên vòng dây: = +

= + + +

F=0 + + =BI.R + BI.R=0,8N


<Ẩn HD>
các bài luyện tập 11. Một đoạn dây MN lâu năm 6cm tất cả mẫu năng lượng điện 5A đặt trong sóng ngắn đều phải sở hữu chạm màn hình từ 0,5T. Lực từ bỏ chức năng lên đoạn dây bao gồm độ mập F = 7,5.10-2N. Góc phù hợp vày dây MN cùng đường chạm màn hình trường đoản cú là bao nhiêu?


Hướng dẫn

F = BIL.sinα => α = 30o


<Ẩn HD>
những bài tập 12. Cho cái điện I = 10A ctốt vào dây dẫn, đặt dây dẫn vuông góc cùng với những con đường chạm màn hình tự gồm B = 5mT. Lực năng lượng điện tính năng lên dây dẫn là 0,01N. Xác định chiều lâu năm của dây dẫn.


Hướng dẫn

B = 5mT = 5.10-3T

F = BI.Lsin90o => L = 0,2m


<Ẩn HD>
Bài tập 13. Giữa hai cực nam châm tất cả nằm hướng ngang, B = 0,01T bạn ta đặt một dây dẫn bao gồm chiều lâu năm L nằm ngang vuông góc cùng với B. Khối hận lượng một đơn vị chức năng chiều nhiều năm là d = 0,01kg/m. Tìm cường độ mẫu năng lượng điện I qua dây để dây nằm lửng lơ không rơi. Cho g = 10m/s2


Hướng dẫn

*

nhằm dây lơ lửng => F = Phường => BI.L.sin90o = mg = d.L.g => I = 10A


<Ẩn HD>
các bài tập luyện 14. Treo đoạn dây dẫn MN có chiều nhiều năm L = 25centimet, trọng lượng một đơn vị chiều dài 0,04kg/m bởi hai dây mhình họa vơi sao để cho dẫy dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ bỏ tất cả chiều nlỗi mẫu vẽ, độ mập B = 0.04T. Lấy g = 10m/s2

a/ Xác định chiều với độ béo của I để lực căng dây bởi 0

b/ Cho I = 16A gồm chiều trường đoản cú M mang đến N, tính trương lực từng dây.

*


Hướng dẫn

a/

*

Để lực căng dây bằng 0 => F yêu cầu bao gồm chiều nhỏng hình vẽ

áp dụng qui tắc bàn tay trái => chiều của I tự N → M

F = B.I.Lsin90o = Phường = mg = d.Lg => I = 10A

b/

*

Lúc I gồm chiều từ M → N lực tự tất cả chiều như hình vẽ

T = P + F = mg + BIL.sin90o = d.L.g + BIL = 0,26N

T1 = T2 = T/2 = 0,13N


<Ẩn HD>
bài tập 15. Thanh hao sắt kẽm kim loại CD chiều dài L = 20centimet trọng lượng m = 100g đặt vuông góc cùng với 2 thanh hao ray tuy nhiên tuy vậy nằm ngang với nối cùng với nguồn điện áp như hình. Hệ thống đặt trong từ trường sóng ngắn đều phải sở hữu B = 0,2T pmùi hương chiều nlỗi hình mẫu vẽ. Biết hệ số ma liền kề thân CD với thanh hao ray là µ = 0,1. Bỏ qua năng lượng điện trsống của những thanh ray, năng lượng điện trợ trên chỗ tiếp xúc cùng chiếc năng lượng điện cảm ứng trong mạch.

a/ Biết thanh khô ray trượt quý phái trái cùng với tốc độ a = 3m/s2. Xác định chiều cùng độ phệ của loại điện qua CD.

b/ nâng 2 đầu tkhô cứng AB của ray lên để phù hợp với khía cạnh phẳng ngang góc 30o. Tìm hướng và tốc độ vận động của tkhô hanh bắt đầu trượt với vận tốc ban đầu bằng 0.

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 16. Hai thanh ray nằm theo chiều ngang tuy nhiên song và giải pháp nhau L = 10centimet đặt trong từ trường sóng ngắn gần như trực tiếp đứng, B = 0,1T. Một tkhô giòn kim loại đặt lên ray vuông góc cùng với ray. Nối ray với điện áp nguồn E = 12V, r = 1Ω. năng lượng điện trsinh hoạt của tkhô hanh kim loại với dây nối R = 5Ω. Tìm lực trường đoản cú chức năng lên thanh km loại.

*


Hướng dẫn

I = E/(R + r) = 2A

F = BIL.sin90o = 0,02N


<Ẩn HD>
bài tập 17. Một thanh khô dẫn năng lượng điện trọng lượng 5g được treo nằm theo chiều ngang trên hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng. Thanh hao đặt vào một sóng ngắn từ trường đông đảo, véc tơ chạm màn hình từ bỏ trực tiếp đứng phía xuống với tất cả độ lớn B = 1T. Tkhô cứng gồm chiều nhiều năm l1 = 0,1m. Mắc vào các điểm giữ lại những dây dẫn một tụ năng lượng điện C = 100µF được tích điện cho tới hiệu điện cầm cố U = 100V. Cho tụ pchờ điện. Coi rằng quá trình pchờ điện xẩy ra vào thời hạn cực kỳ nđính, thanh hao còn chưa kịp tránh địa chỉ thăng bằng cơ mà chỉ cảm nhận theo phương thơm ngang một rượu cồn lượng p làm sao kia. Tính vận tốc của tkhô nóng Khi ra khỏi vị trí cân đối với góc lệch cực lớn của dây ngoài địa điểm cân đối. Cho g = 10m/s2


Hướng dẫn
<Ẩn HD>

Bài cùng nhà đề:


lực từ, qui tắc tay trái
Twitter Facebook
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247
Theo dõi
Đăng nhập
Notify of
new follow-up comments new replies khổng lồ my comments
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem tổng thể bình luận
Search for:
wpDiscuz
0
0
Ttê mê gia thảo luậnx
()
x
| Reply
Insert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *