Mẫu Đơn Xin San Lấp Mặt Bằng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.35 KB, 1 trang )


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày … tháng … năm …ĐƠN XIN CẢI TẠO SAN LẤP MẶT BẰNG

(V/v: Xin được cho phép cải tạo san lấp mặt bằng tại……….. với diệntích………..m2/ ha)

Kính gửi: – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG– TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN VIỆT NAM

( – ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH……….

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng

– SỞ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TỈNH………)– Căn cứ Luật Khống sản năm 2010.

Giấy phép xây dựng số …../….. ngày …../…../….. do….. (tên cơ quan) cấp.Đề nghị được cấp phép khai thác đất san lấp với những thơng số sau:


Diện tích khu vực cải tạo: …..….. (ha, m2), được giới hạn bởi các điểm góc: ….. cótọa độ xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.

Xem thêm: Thêm Số Trang Trong Excel 7/2021, Hướng Dẫn 3 Cách Đánh Số Trang Trong Excel

Trữ lượng đất san lấp khai thác:…….. m3.

Độ sâu của mặt bằng xin san lấp, cải tạo: từ….. mét đến….. mét, trung bình…. mét.Lý do, mục đích xin san lấp mặt bằng:………..Thời gian thực hiện: …………. tháng, từ tháng …… năm ……. đến tháng ……..năm………..

Mục đích sử dụng:……….(Tên tổ chức, cá nhân)………. cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luậtvề khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)


thủ tục hành chính t biểu mẫu

Tài liệu liên quan


*
Mẫu đơn xin phép 1 11 26
*
Tài liệu Mẫu đơn xin phép nghỉ phụ sản ppt 1 1 0
*
Xác nhận đơn xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập. Đối với nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu gáo dân lập. pot 6 4 18
*
Xác nhận đơn xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập. Đối với nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu gáo dân lập pptx 6 2 1
*
Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo các trường về công tác xã hội hoá giáo dục, huy động vốn san lấp mặt bằng trường học trên địa bàn huyện Phú Tân 17 438 0
*
Mẫu đơn xin phép nghỉ học 1 956 2
*
MAU DON XIN PHEP NGHI THAI SAN 1 933 0
*
mau don xin phep thanh lap cong ty lien doanh 1 194 0
*
Biện Pháp Thi Công San Lấp Mặt Bằng 14 4 17
*
Mẫu đơn xin phép bay flycam 2 28 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(8.1 KB - 1 trang) - Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng
Tải bản đầy đủ ngay
×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *