MỞ KHÓA IPHONE KHÔNG CẦN BẤM NÚT HOME

Hướng dẫn mở khóa iPhone không cần bnóng nút trang chủ rất solo giản

Sau Lúc triển khai các bước msinh sống khóa iPhone không phải bnóng nút ít Home thì chúng ta chỉ cần cầm cố thiết bị lên với va vào phím trang chủ để msống khóa bởi cảm ứng ID, lắp thêm vẫn auto sáng sủa màn hình hiển thị. Lưu ý, bạn phải tùy chỉnh thiết lập bản lĩnh bảo mật bởi vân tay trước khi sử dụng Touch ID.
*
Bước 1: Sau Khi đã tùy chỉnh vết vân tay, chúng ta truy cập vào Tiếp theo, các bạn vào Cài đặt > Cài đặt chung nhằm triển khai quá trình msống khóa iPhone ko cần bnóng nút Home
*
Bước 2: Tiếp theo là Trợ năng > Nút ít Home
*
*

Bạn đang xem: Mở khóa iphone không cần bấm nút home

Cách sở hữu báo thức trên iOS 15, đề xuất hầu như tính năng vượt trội để có một ngon giấc, tỉnh dậy đúng giờ
Xem thêm:


*

var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppover, slug, pagekích thước, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pageform size, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetComment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-comment-news", slug: "meo-mo-khoa-iphone-khong-can-bam-nut-home-cuc-ky-tien-loi" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").html(response); ); $("#frm-comment").validate( rules: contentcomment: required: true, minlength: 5 , messages: contentcomment: required: "Mời các bạn nhập nội dung bình luận", minlength: "Bình luận vượt nđính thêm. Mời chúng ta thêm văn bản." , submitHandler: function () i_ajax("Comment_post_news", Parent_ID: $("#frm-comment button.btn-block").data("cmid"), News_ID: "7293", Title: "Mẹo mlàm việc khóa iPhone ko cần bnóng nút Home cực kỳ luôn thể lợi", Content: $("#frm-phản hồi .content-comment").val().trim() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-comment").val(""); $(".notification").html(d.msg); ); ); $(".menu-news li a").removeClass("active"); $(".menu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "meo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTimeout(GetListNews("get-news-rest-api-theme-6", ".ds-bai-viet-moi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTimeout(GetComment("#div_cmt_lst"), 2000); setTimeout(GetListNewsBanner(), 1000);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *