NĂM 2020 NGÀY NÀO TỐT

Để giúp người tiêu dùng thuận lợi vào việc coi ngày tốttháng 12 năm 2020 cũng như dễ dàng vào vấn đề so sánh các ngày hồi tháng 12/20đôi mươi cùng nhau. Chúng tôi đang Tổng đúng theo vớ một ngày dài đẹp mắt trong thời điểm tháng 1220trăng tròn cũng giống như giới thiệu các ngày chưa tốt vào tháng.

Trong ngôi trường thích hợp quý bạn không đề nghị coi ngày tốt tháng 12 năm 2020 tuyệt xem ngày đẹp tháng 1hai năm 2020 bởi vì sẽ có ý định triển khai công việc vào một trong những ngày rõ ràng vào tháng 12, quý các bạn vui tươi tìm đến ngày khớp ứng và lựa chọn coi chi tiết hoặc chọn dụng cụ Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Năm 2020 ngày nào tốt

Xem ngày tốt tháng 1 năm 2021


Xem ngày tốt tháng hai năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn đọc tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP.. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 12 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Xem thêm: Topic So Sánh Cuộc Sống Ở Thành Phố Và Nông Thôn Và Thành Phố Là Gì?

Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinch Dậu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng vừa lòng ngày giỏi tháng 12 năm 20đôi mươi mà lại công ty chúng tôi mong mỏi gửi cho các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi tương tự như những công việckhông giống nhau. Thế phải, lúc thâu tóm được ngày xuất sắc xấu hồi tháng 12/20trăng tròn thì bạn cần tra cứu: xem ngày giỏi đúng theo tuổi để có hiệu quả cụ thể và chính xác tốt nhất cho chính mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 11 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy sản phẩm ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên Smartphone liệu có phải là vật dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim điện thoại cảm ứng rất nhiều sở hữu phần nhiều năng lượng riêng, phụ thuộc vào độc thân tựcủa dãy số nhưng Syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh rất có thể ảnh hưởng cho tới bạn theo hướng giỏi (Cát) giỏi xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch chọn sim tử vi tốt đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng mọi nhắc nhở quẻ dịch sim giỏi mang đến 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy syên phong thủyvừa lòng tuổi thỏa ước muốn cung ứng công danh sự nghiệp, tài vận, tình duim nhà đạo xuất xắc giải hòa vậnhạn
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Ngulặng tố với 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo Khi yêu và ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình trực thuộc cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo nhằm kiếm tìm một phần cân xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính biện pháp 12 cung hoàng đạo phái nam nữ giới lôi cuốn nhất
*
Thiên Bình với Song Tử tất cả bắt buộc cặp đôi bạn trẻ chổ chính giữa đầu ý đúng theo dành riêng cho nhau?
*
Giải mã bản đồ dùng sao cá thể và Hướng dẫn phát âm bạn dạng vật dụng sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình phái mạnh con gái bao gồm điểm gì đặc trưng với thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử khi yêu và Điểm sáng tình thương cung Song Tử phái nam nữ
*
Luận tử vi phong thủy tuổi Giáp Ngọ năm 2021 chị em mạng sinh năm 1954
Tử vi Giáp Ngọ 2021 cô bé mạng được luận là xấu nhiều giỏi ít

Xem ngày giỏi xấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *