NGÀY ĐẸP THÁNG 5 NĂM 2020

Để giúp quý khách dễ dãi trong vấn đề xem ngày tốttháng 5 năm 2020 cũng tương tự thuận luôn thể trong câu hỏi so sánh những ngày vào tháng 5/2020 với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng vừa lòng tất một ngày dài đẹp trong thời điểm tháng 52020 tương tự như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hòa hợp quý bạn không đề nghị xem ngày tốt tháng 5 năm 2020 giỏi xem ngày rất đẹp tháng 5 năm 2020 cũng chính vì đã có dự định tiến hành các bước vào một ngày rõ ràng trong tháng 5, quý bạn vui lòng tìm mang đến ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn chính sách Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày cầm cố thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 5 năm 2020

Xem ngày tốt tháng 6 năm 2020


Xem ngày tốt tháng 7 năm 2020


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 5 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 5


Lịch âm

9

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày giáp Thìn, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 5


Lịch âm

10

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 5


Lịch âm

11

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 5


Lịch âm

12

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 5


Lịch âm

13

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 5


Lịch âm

14

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 5


Lịch âm

15

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 5


Lịch âm

16

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 5


Lịch âm

17

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 5


Lịch âm

18

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 5


Lịch âm

19

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày gần kề Dần, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 5


Lịch âm

20

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 5


Lịch âm

21

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 5


Lịch âm

22

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 5


Xem thêm: 50+ Hình Ảnh Gia Đình Bên Nhau, 50+ Hình Ảnh Gia Đình Hạnh Phúc Đẹp, Ấm Cúng

Lịch âm

23

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 5


Lịch âm

24

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 5


Lịch âm

25

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 5


Lịch âm

26

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 5


Lịch âm

27

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 5


Lịch âm

28

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 5


Lịch âm

29

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày liền kề Tý, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 5


Lịch âm

30

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 5


Lịch âm

1

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 5


Lịch âm

2

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 5


Lịch âm

3

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 5


Lịch âm

4

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 5


Lịch âm

5

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 5


Lịch âm

6

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 5


Lịch âm

7

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 5


Lịch âm

8

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 5


Lịch âm

9

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Tuất, mon Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng hòa hợp ngày tốt tháng 5 năm 2020 mà chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Mặc dù nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Núm nên, khi thâu tóm được ngày tốt xấu vào tháng 5/2020 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng mực nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày xuất sắc theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày tốt xuất hành năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ xem ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ coi ngày tải xe máy, xe hơi năm 2022

♦ coi ngày bắt chó

♦ coi ngày đưa nhà năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc treo bảng hiệu

♦ coi ngày giỏi khai trương mở shop năm 2022

♦ xem ngày giỏi mua điện thoại thông minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *