Ngày tốt tháng 9/2019

Để góp quý khách dễ ợt trong câu hỏi xem ngày tốttháng 9 năm 2019 cũng tương tự thuận luôn thể trong câu hỏi so sánh các ngày trong thời điểm tháng 9/2019 cùng với nhau.

Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 9/2019

Cửa hàng chúng tôi đã tổng đúng theo tất …


*

Để góp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốttháng 9 năm 2019 cũng tương tự thuận nhân thể trong việc so sánh những ngày hồi tháng 9/2019 với nhau. Shop chúng tôi đã tổng hợp tất cả ngày đẹp hồi tháng 92019 tương tự như đưa ra các ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Xem thêm: Cách Tách Ảnh Ra Khỏi Nền Bằng Photoshop 2020 Dễ Như Ăn Kẹo, Tách Ảnh Ra Khỏi Nền Bằng Photoshop Online

Trong trường phù hợp quý chúng ta không đề nghị xem ngày giỏi tháng 9 năm 2019 hay xem ngày rất đẹp tháng 9 năm 2019 cũng chính vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày rõ ràng trong mon 9, quý bạn vui mắt tìm mang lại ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn chế độ Xem ngày tốt xấu để thấy một ngày thế thể.

Đang xem: xem ngày xuất sắc xấu mon 9 năm 2019 dương lịch

Xem ngày xuất sắc tháng 10 năm 2019

Xem ngày tốt tháng 11 năm 2019

TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!

NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 9 NĂM 2019

Lịch dương

1

Tháng 9

Lịch âm

3

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Tân Sửu, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Chọn mon (Dương lịch):

Chọn tuổi:

Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9

Lịch âm

4

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Nhâm Dần, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

3

Tháng 9

Lịch âm

5

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày Quý Mão, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

4

Tháng 9

Lịch âm

6

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày cạnh bên Thìn, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

5

Tháng 9

Lịch âm

7

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Ất Tỵ, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

6

Tháng 9

Lịch âm

8

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Bính Ngọ, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

7

Tháng 9

Lịch âm

9

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày Đinh Mùi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

8

Tháng 9

Lịch âm

10

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày Mậu Thân, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

9

Tháng 9

Lịch âm

11

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

10

Tháng 9

Lịch âm

12

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Canh Tuất, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

11

Tháng 9

Lịch âm

13

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Tân Hợi, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

12

Tháng 9

Lịch âm

14

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày Nhâm Tý, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

13

Tháng 9

Lịch âm

15

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Quý Sửu, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

14

Tháng 9

Lịch âm

16

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày giáp Dần, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết

Lịch dương

15

Tháng 9

Lịch âm

17

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày Ất Mão, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

16

Tháng 9

Lịch âm

18

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Bính Thìn, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

17

Tháng 9

Lịch âm

19

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Đinh Tỵ, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết

Lịch dương

18

Tháng 9

Lịch âm

20

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

19

Tháng 9

Lịch âm

21

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết

Lịch dương

20

Tháng 9

Lịch âm

22

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Canh Thân, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

21

Tháng 9

Lịch âm

23

Tháng 8

Ngày Tốt

Ngày Tân Dậu, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

22

Tháng 9

Lịch âm

24

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Nhâm Tuất, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

23

Tháng 9

Lịch âm

25

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Quý Hợi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

24

Tháng 9

Lịch âm

26

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày cạnh bên Tý, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

25

Tháng 9

Lịch âm

27

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Ất Sửu, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết

Lịch dương

26

Tháng 9

Lịch âm

28

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Bính Dần, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

27

Tháng 9

Lịch âm

29

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Đinh Mão, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

28

Tháng 9

Lịch âm

30

Tháng 8

Ngày Xấu

Ngày Mậu Thìn, mon Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

29

Tháng 9

Lịch âm

1

Tháng 9

Ngày Xấu

Ngày Kỷ Tỵ, tháng gần kề Tuất, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

30

Tháng 9

Lịch âm

2

Tháng 9

Ngày Xấu

Ngày Canh Ngọ, tháng liền kề Tuất, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết

Trên đây là tổng thích hợp ngày tốt tháng 9 năm 2019 mà cửa hàng chúng tôi muốn gởi đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Nắm nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu vào thời điểm tháng 9/2019 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng chuẩn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng hai năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2021

Xem phong thủy 2020
*
Xem Ngày tốt Xấu mon 9 Năm 2019 Dương định kỳ Vạn Niên, coi Ngày tốt Xấu mon 9 Năm 2019 Âm kế hoạch 38

Sim điện thoại có đề xuất là thành phầm phong thủy?Mỗi con số trong dãy sim điện thoại thông minh đều có những năng lượng riêng, tùy theo trật trường đoản cú của dãy số nhưng Sim điện thoại cảm ứng có thể tác động tới chúng ta theo hướng tốt (Cát) tuyệt xấu (hung)

*
Xem Ngày giỏi Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương kế hoạch Vạn Niên, xem Ngày tốt Xấu mon 9 Năm 2019 Âm định kỳ 39

Dùng gớm dịch lựa chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!Bằng những lưu ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn hàng sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong mỏi muốn cung cấp công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải phóng vận hạn

*
Xem Ngày giỏi Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương kế hoạch Vạn Niên, coi Ngày xuất sắc Xấu mon 9 Năm 2019 Âm định kỳ 40

Sinh tháng một là cung hoàng đạo gì trong trong chiêm tinh học?

*
Xem Ngày giỏi Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương định kỳ Vạn Niên, xem Ngày tốt Xấu mon 9 Năm 2019 Âm kế hoạch 41

Đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu và ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim

*
Xem Ngày xuất sắc Xấu mon 9 Năm 2019 Dương định kỳ Vạn Niên, xem Ngày xuất sắc Xấu mon 9 Năm 2019 Âm lịch 42

Làm sao để tìm hiểu mình thuộc cung hoàng đạo làm sao và dấu hiệu chiêm tinh?

*
Xem Ngày giỏi Xấu mon 9 Năm 2019 Dương kế hoạch Vạn Niên, xem Ngày giỏi Xấu tháng 9 Năm 2019 Âm kế hoạch 43

Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa cân xứng của bạn

*
Xem Ngày xuất sắc Xấu mon 9 Năm 2019 Dương định kỳ Vạn Niên, xem Ngày xuất sắc Xấu mon 9 Năm 2019 Âm định kỳ 44

Xem bói nhóm máu 12 cung hoàng đạo A, B, O, AB theo các khía cạnh

*
Xem Ngày tốt Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương định kỳ Vạn Niên, coi Ngày xuất sắc Xấu mon 9 Năm 2019 Âm kế hoạch 45

Bạn đã nắm rõ dấu hiệu cung phương diện Trăng bí ẩn trong phiên bản đồ sao?

*
Xem Ngày giỏi Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương định kỳ Vạn Niên, xem Ngày tốt Xấu mon 9 Năm 2019 Âm định kỳ 46

Đặc điểm tính cách 12 cung hoàng đạo và tín hiệu trong chiêm tinh

*
Xem Ngày tốt Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương kế hoạch Vạn Niên, coi Ngày giỏi Xấu mon 9 Năm 2019 Âm kế hoạch 47

Giải mã phiên bản đồ sao cá nhân và giải đáp đọc phiên bản đồ sao miễn phí

*
Xem Ngày giỏi Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương định kỳ Vạn Niên, xem Ngày giỏi Xấu mon 9 Năm 2019 Âm kế hoạch 48

Xem tuổi xông bên năm 2021 cho tuổi Canh Tuất 1970

*
Xem Ngày giỏi Xấu tháng 9 Năm 2019 Dương lịch Vạn Niên, xem Ngày xuất sắc Xấu mon 9 Năm 2019 Âm định kỳ 49

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Nhâm Tuất 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *