Xem ngày tốt để xuất hành trong tháng 10 năm 2016

Để giúp quý khách dễ dãi trong vấn đề xem ngày tốttháng 10 năm 2016 tương tự như thuận nhân tiện trong việc so sánh những ngày vào thời điểm tháng 10/2016 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng đúng theo tất một ngày dài đẹp hồi tháng 102016 tương tự như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường đúng theo quý chúng ta không cần xem ngày tốt tháng 10 năm 2016 hay xem ngày đẹp tháng 10 năm năm nhâm thìn bởi vì đã có ý định tiến hành quá trình vào một ngày cụ thể trong tháng 10, quý bạn phấn kích tìm đến ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn pháp luật Xem ngày xuất sắc xấu giúp thấy một ngày gắng thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt để xuất hành trong tháng 10 năm 2016

Xem ngày tốt tháng 11 năm 2016


Xem ngày xuất sắc tháng 12 năm 2016


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 10 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 10


Lịch âm

1

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 10


Lịch âm

2

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 10


Lịch âm

3

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 10


Lịch âm

4

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 10


Lịch âm

5

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 10


Lịch âm

6

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 10


Lịch âm

7

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 10


Lịch âm

8

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 10


Lịch âm

9

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày giáp Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 10


Lịch âm

10

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 10


Lịch âm

11

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 10


Lịch âm

12

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 10


Lịch âm

13

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 10


Lịch âm

14

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 10


Lịch âm

15

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 10


Lịch âm

16

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 10


Lịch âm

17

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 10


Lịch âm

18

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 10


Lịch âm

19

Tháng 9


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Khôi Phục Tin Nhắn Zalo Trên Máy Tính, Cách Khôi Phục Tin Nhắn Zalo Trên Máy Tính, Pc

Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 10


Lịch âm

20

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 10


Lịch âm

21

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 10


Lịch âm

22

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 10


Lịch âm

23

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 10


Lịch âm

24

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 10


Lịch âm

25

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 10


Lịch âm

26

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 10


Lịch âm

27

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 10


Lịch âm

28

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 10


Lịch âm

29

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày cạnh bên Thân, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 10


Lịch âm

30

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 10


Lịch âm

1

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Kỷ Hợi, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đó là Tổng hợp ngày tốt tháng 10 năm năm 2016 mà cửa hàng chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Cố nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu hồi tháng 10/2016 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng đắn nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022


Xem tử vi 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có bắt buộc là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim điện thoại cảm ứng đều mang những năng lượng riêng, phụ thuộc vào trật tựcủa hàng số nhưng Sim điện thoại cảm ứng thông minh có thể tác động tới bạn theo hướng giỏi (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong mỏi muốn cung cấp công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải phóng vậnhạn
*
Luận giải tía mệnh Thổ bà mẹ mệnh Thổ sinh bé mệnh gì năm 2022
Bố mẹ mệnh Thổ sinh con mệnh gì để cân bằng âm dương ngũ hành trong mái ấm gia đình và đem về nhiều…
*
Bình giải tía mệnh Thổ mẹ mệnh Hỏa buộc phải sinh con mệnh gì?
Luận cha mệnh Thổ bà mẹ mệnh Hỏa sinh con mệnh gì dựa trên những nhân tố nào, có chính xác không? Sinh…
*
Chồng mệnh Thổ vợ mệnh Thủy đề nghị sinh con mệnh gì tốt?
Ngày nay việc việc xem xét ba mệnh Thổ bà bầu mệnh Thủy sinh nhỏ mệnh gì khi tất cả ý định sinh con…
*
Luận giải tía mệnh Thổ bà mẹ mệnh Mộc đề nghị sinh bé mệnh gì đúng mực nhất!
Bố mệnh Thổ bà mẹ mệnh Mộc sinh bé mệnh gì để gia đình được hòa thuận, vui vẻ. Bên cạnh ra, bố mẹ…
*
Bố mệnh Thổ mẹ tính kim sinh bé mệnh gì may mắn tài lộc!
*
CÁCH TÍNH SINH con GÁI NĂM 2022 HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC NHẤT
Có các cách tính sinh con gái năm 2022 nào? làm sao để áp dụng những cách tính sinh đàn bà đạt…
*
Cách tính sinh đàn ông năm 2022 mời chúng ta cùng tham khảo ngay!
*
Giải đáp vướng mắc tháng được mùa sinh vào năm 2022 là hồ hết tháng nào!
Bạn tất cả biết mon được mùa sinh năm 2022 là gần như tháng nào không? Nếu chưa hãy khám phá ngay nhằm lựa…
*
Hướng dẫn phương pháp xem tuổi sinh nhỏ để kích cầu may mắn cả nhà!
Cách coi tuổi sinh con như thế nào không phải ai cũng biết. Vì chưng lẽ mong mỏi xét mối quan hệ hòa hợp…
*
ĐẺ bé KHÔNG HỢP TUỔI BỐ MẸ - DỰ BÁO KHÔNG MAY MẮN mang đến BÉ VÀ CẢ NHÀ
Sinh con không hợp bố mẹ có vấn đề gì không? Làm nạm nào để khẳng định mức độ hợp tuổi của…

Xem ngày xuất sắc xấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *