Nội Quy

Website timnhaviet.vn là sân nghịch giải trí cho người yêu technology và loài kiến thức. Là nơi đưa về những gọi biết, đầy đủ tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông cùng thông tin cho nhau những chiến thắng kỹ thuật bắt đầu nhất. Để kiêng những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan đến thiết yếu trị.
Không bàn sự việc liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức triển khai nào.
Không làm nơi trao đổi mua bán các thành phầm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài xích phải có nguồn dẫn nếu không hẳn là chế tác của bạn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *