Partner là gì

the person you are married lớn or living with as if married to them, or the person you are having a sexual relationship with:
one of a pair of dancers or one of a pair who are playing a sport or a game together, especially when the pair are playing as a team
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ timnhaviet.vn.

You watching: Partner là gì

Học những từ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.

See more: Kcal Là Gì - Calo Là Gì


A partner is also one of two people who dance together or who play a sport or a game together, esp. when they play as a team.

See more: Nhiễu Điều Là Gì - Giải Thích Thành Ngữ:


A person’s partner can also be the person khổng lồ whom someone is married, or khổng lồ whom the person is not married but with whom they have sầu a cchiến bại relationship.
the person you are married to or living with as if you were married, or the person you are having a sexual relationship with:
compagnon/compagne , partenaire , coéquipier/-ière
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập timnhaviet.vn English timnhaviet.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message