Partnership là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

partnership
*

Partnership (Econ) Bên tsay đắm gia; Hội thông thường vốn.

You watching: Partnership là gì


partnership /"pɑ:tnəʃip/ danh từ
sự chung thân hội, công tyenter into partnership with: thuộc chung phần với; cùng nhập hội vớikhổng lồ take someone inlớn partnership: mang lại ai nhập hội, nhận ai vào công tytầm thường phầnhộipartnership share: CP lập hộiliên kết xí nghiệpLĩnh vực: hóa học & vật liệusự chung phầnindustrial partnershipcửa hàng công nghiệplimited liability partnershipcông ty trách nát nhiệm hữu hạnpartnership sharecổ phần lập công tybình thường phầncông tygeneral partnership: công ty thích hợp doanh thườnglimited partnership: cửa hàng thích hợp doanh hữu hạnlimited partnership: cửa hàng hùn vốnlimited partnership: chủ thể vừa lòng doanhlimited partnership: công ty hòa hợp tưpartnership accounts: thông tin tài khoản công typartnership agreement: phù hợp đồng lập công typartnership agreement: khế ước công tyreal-estate partnership: đơn vị địa ốcspecial partnership: công ty góp vốn cổ phầntrading partnership: đơn vị hợp tác thương thơm mạitrading partnership: công ty vừa lòng nhân thương mạiunlimited partnership: cửa hàng hợp tư (trách rưới nhiệm) vô hạnunlimited partnership: chủ thể thích hợp tư (trách nhiệm vô hạn)hiệp hộiindustrial partnership: hiệp hội cộng đồng chủ thợsự chung phầnsự vừa lòng tácordinary partnership: sự hợp tác vốn thông thườngsự hùn vốnpartnership at will: sự hùn vốn thật sựcommercial partnershiphội buôn hùn vốncommercial partnershipbắt tay hợp tác làm ăncommercial partnershipsự links tmùi hương mạideed of partnershipđiều lệ quản lý hội buôn thông thường vốndeed of partnershipkhế ước hùn vốndeed of partnershipvnạp năng lượng phiên bản lập hội buôndissolution of a partnershiptung hùndissolution of a partnershipsự giải tán quan hệ tình dục vừa lòng tácenter into lớn a partnership with (to...)hùn hạp với (bạn nào)enter into a partnership with (khổng lồ...)quan hệ bắt tay hợp tác vớiequipment leasing partnershiphội hợp doanh cho thuê thiết bịfamily partnershipsự thông thường vốn của gia tộcgeneral partnershiphãng sản xuất buôn trách nát nhiệm vô hạn. general partnershiphội buôn hợp danh vô hạnillegal partnershiphội buôn bất hòa hợp phápindustrial partnershipsự thích hợp doanh công nghiệpinformal partnershiphội buôn góp vốn phi chính thứcjoint partnershipcùng đúng theo tácjoint partnershipsự thuộc đúng theo tácjoint partnershipsự thuộc hùn hạpleonine partnershiptình dục thông thường vốn giành phần hơnlimited partnershiphãng buôn trách nhiệm hữu hạnlimited partnershiphội buôn vừa lòng danh hữu hạn o hội, chủ thể o sự chung phần, sự tđê mê gia đơn vị § general partnership : chủ thể thương mại (danh nghĩa tập thể) § industrial partnership : công ty công nghiệp § limited liability partnership : đơn vị trách rưới nhiệm giới hạn § qualified partnership : hợp đồng ủy thác (giữa các hội viên mang đến một hội viên có tác dụng người điều hành trong hợp đồng thăm dò một diện tích)
*

*

*

partnership

Từ điển Collocation

partnership noun

ADJ. cchiến bại | limited | effective sầu, good, great, successful | working We are trying to lớn develop a working partnership between local schools và industries. | chất lượng | equal an equal partnership of men và women in government | international, multinational | business

VERB + PARTNERSHIPhường have | create, establish, size, set up (in) | enter into lớn, go into The company has gone inkhổng lồ partnership with Swiss Bank Corporation. | take sb into We took him inkhổng lồ partnership in 2002. | work in We shall be working in cđại bại partnership with our Japanese clients. | break up

PARTNERSHIP + NOUN agreement, arrangement

PREPhường. in ~ with They are in partnership with Apex software. | ~ between a partnership between the university & local colleges | ~ in She has a partnership in the business. | ~ of a chất lượng partnership of private companies and trade unions | ~ with a partnership with an American firm More information about ORGANIZATION
ORGANIZATION: create, establish, form, found, set up, start ~
an association created to lớn promote local industry The company was founded in 1981.

dissolve ~ (often law) She sought a court order to lớn have sầu the partnership dissolved.

run ~ He runs an accountancy firm.

manage ~ The executive committee manages the group on a day-to-day basis.

be/become a member of, join ~ She became a thành viên of the Society of Arts.

leave ~ The country plans to leave the organization.


n.

the members of a business venture created by contracta cooperative sầu relationship between people or groups who agree lớn nói qua responsibility for achieving some specific goal

effective language learning is a partnership between school, teacher và student

the action teams worked in partnership with the government

a contract between two or more persons who agree khổng lồ pool talent và money và cốt truyện profits or losses

Microsoft Computer Dictionary

n. The settings on a desktop computer & Windows CE device that allow information to lớn be synchronized, as well as copied or moved between the computer và device. The thiết bị di động device can have partnerships with up lớn two desktop computers. See also synchronization (definition 6).

See more: Quái Vật Siren Head Là Gì ? Quái Vật Đầu Loa Này Có Đáng Sợ Hơn Slenderman?

Bloomberg Financial Glossary

合伙|合伙商行|合伙经营合伙;合伙商行;合伙经营Shared ownership amuốn two or more individuals, some of whom may, but bởi not necessarily, have limited liability with respect lớn obligations of the group. See: General partnership, limited partnership, và master limited partnership.

Investopedia Financial Terms


A business organization in which two or more individuals manage and operate the business. Both owners are equally and personally liable for the debts from the business.

See more: Spirit Là Gì - Nghĩa Của Từ Spirit


Partnership doesn"t always mean two people. There are many large partnerships who have thousands of partners.
Co-borrowerConsortiumDUNS NumberJoint VentureLimited Partnership - LPSole ProprietorshipStrategic Alliance