Phân Số Trong Excel

Biến Excel thành công xuất sắc cố so sánh tài liệu chuyên sâu.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG KHI VIẾT PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Do khoác định của Excel, khi chúng ta viết phân số (ví dụ 1/3) thì công dụng hiện thị 1-Thg3 (tức ngày 1 mon 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Các bước định hình phân số đơn giản vào Excel

Cách 1: Bôi black vùng muốn hiện thị kết quả

Bước 2: Nhấp loài chuột phải chọn Format Cells

Bước 3: Chọn Fraction -> Up to one digit (1/4)

Cách 4: OK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *