Radical Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Radical là gì

*
*
*

radical
*

radical /"rædikəl/ tính từ gốc, cnạp năng lượng bảnradical change: sự biến hóa cnạp năng lượng bản (chính trị) cấp cho tiếnthe Radical Party đảng Cấp tiến (toán thù học) cănradical function: hàm cănradical sign: lốt căn (thực vật học) (thuộc) rễ; mọc sinh sống rễ (ngữ điệu học) cội, (thuộc) gốc từ danh từ (triết học) bắt đầu cnạp năng lượng bản; nguyên lý cơ bản (toán học) cnạp năng lượng thức, vệt căn ((cũng) radical sign)radical of an algebra: căn của một đại số (hoá học) gốc (thiết yếu trị) tín đồ cấp cho tiến, đảng viên đảng Cấp tiến (ngôn từ học) thán từ
vệt căngốcacid radical: nơi bắt đầu axitalkyl radical: nơi bắt đầu ankylaryl radical: gốc hiđrocacbon thơmaryl radical: nơi bắt đầu aryldecyl radical: gốc đexylethyl radical: cội etylmiễn phí radical: gốc tự dokhông lấy phí radical reaction: phản nghịch ứng nơi bắt đầu trường đoản cú domethyl radical: cội metylradical polymerization: sự trùng thích hợp gốcradical polymerization: sự polyme hóa gốcradical polymerization: sự polime hóa gốcradical reaction: làm phản ứng gốcradical sign: ký hiệu gốcradical treatment: chữa trị tận gốcradical valence: hóa trị gốcradical weight: trọng lượng gốcnguyên ổn tốLĩnh vực: y họccnạp năng lượng (toán)cội (lý)tận gốc, triệt cănLĩnh vực: toán thù & tincnạp năng lượng sốorder of a radical: bậc của cnạp năng lượng sốđẳng phươngradical center: trung ương đẳng phươngradical circle: vòng tròn đẳng phươngdecyl radicalCh3 (CH2) 9equation solvable by radicalphương trình giải được bởi căn thứcethyl radicalCH3CH2lower radicalcăn dướimethyl radicalteam metylorder of a radicalchỉ số cănradical displacementsự dời theo tiaradical eliminationkhử căn uống thứcradical functionhàm cănradical groupteam cănradical of an idealcnạp năng lượng của một ideanradical principlenguyên tắc cnạp năng lượng bảnradical signdấu căn<"rædikl> o gốc Hai hoặc nhiều ngulặng tố phối hợp với nhau để tác dụng như một đơn vị hoá học với với điện tích. Thí dụ gốc CO3-- với SO4--. § alkyl radical : gốc ankyl, R § aryl radical : gốc aryl, gốc hiđrocacbon thơm § decyl radical : gốc đexyl, CH3(CH2)9- § ethyl radical : gốc etyl, CH3CH2- § không tính phí radical : gốc tự do
*

Xem thêm: Cách Phân Biệt Ngành Kinh Doanh Thương Mại Là Gì ? Học Gì Và Ra Trường Làm Gì?

*

*

radical

Từ điển Collocation

radical adj.

VERBS be, seem, sound | become

ADV. really, very | increasingly | fairly, quite, somewhat | genuinely, truly a truly radical concept | apparently | potentially | politically, socially

Từ điển WordNet


n.

a person who has radical ideas or opinionsa character conveying the lexical meaning of a logogram

adj.

arising from or going lớn the root

a radical flaw in the plan

of or relating lớn or constituting a linguistic root

a radical verb form


English Synonym và Antonym Dictionary

radicalssyn.: extreme greakiểm tra utmostant.: conservative sầu superficial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *