Review Đi Thái Lan Tự Túc

Ai thì mình do dự nhưng riêng rẽ với team mê xê dịch lũ mình thì xuất nước ngoài giải ngố được xem là mục tiêu tồn tại cho tới thời điểm này. Làm cái gi làm, trước lúc cưới vợ gả ông xã thì yêu cầu đi quốc tế một lần để “rửa phèn” những mày ạ! bằng hữu nào thuộc chí phía thì chấm vạc nào. Nhưng lại mà mong xuất ngoại đâu phải dễ, trước tiên là tiền đâu?!? chi phí thì chắc không một ai thiếu nhưng nhiều thì không có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *