Rupture là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

rupture
*

rupture /”rʌptʃə/ danh từ sự đoạn hay, sự giỏi giao, sự giảm đứt; sự gián đoạna rupture of diplomatic relations between two countries: sự cắt đứt quan hệ nam nữ ngoại giao thân nhị nước (y học) sự vỡ, sự đứt, sự gãy, sự nứt, sự rách nát, sự thủng (ruột)a blood-vessel rupture: sự đứt mạch máu (y học) sự thoát vị ngoại cồn từ đoạn giỏi, hay giao, cắt đứt; làm loại gián đoạnto rupture diplomatic relations with a country: giảm đứt quan hệ ngoại giao với 1 nước (y học) làm vỡ tung, có tác dụng đứt, có tác dụng gãy, làm cho nứt, có tác dụng rách rưới, có tác dụng thủngto rupture a blood-vessel: làm đứt mạch máu (y học) làm cho bay vị nội rượu cồn từ bị giảm đứt; bị loại gián đoạn (y học) vỡ vạc, đứt, gãy, nứt, rách rưới, thủng (y học) thoát vịkhu vực đứtkhu vực gãytất cả tính phá hoạiđứtchain rupture: đứt mạchelongation at rupture: độ giãn tỷ đối Lúc đứtlimit of rupture: số lượng giới hạn phá hoại đứtplane of rupture: khía cạnh đứt gãyrupture strength: sức chống đứt tức thờirupture strength: giới hạn thời gian chịu đựng đứtrupture stress: ứng suất đứtrupture test: sự test (nghiệm) kéo đứtrupture test: sử demo (nghiệm) kéo đứtrupture zone: đới đứt gãytime to lớn rupture: thời gian đứt gãygãybrittle rupture: sự gãy giònductile rupture: sự gãy dẻolimit of rupture: giới hạn phá hủy gãyplane of rupture: khía cạnh gãyplane of rupture: khía cạnh đứt gãyplastic rupture: sự gãy dẻorupture member: phần tử bị gãyrupture plate: khía cạnh gãyrupture stress: ứng suất gãyrupture zone: đới đứt gãybức xúc rupture: sự gãy bởi ứng suấttime lớn rupture: thời gian đứt gãyvisual of rupture: góc gãylàm cho gãynứtnormal rupture: dấu nứt vuông gócrupture plate: khía cạnh nứtrupture test: sự thí điểm kéo nứtphá hoạiMohr”s rupture diagram: biển cả thứ hủy hoại Mobrittle rupture: sự tiêu hủy giòncharge of rupture: sở hữu trọng phá hoạicomplete rupture: sự phá hoại toàn bộfatigue rupture: sự hủy hoại bởi mỏilimit of rupture: số lượng giới hạn hủy hoại gãylimit of rupture: giới hạn tiêu hủy đứtload at rupture: cài đặt trọng phá hoạimodulus of rupture: môđun phá hoại vì chưng uốnmodulus of rupture: môđun tiêu hủy vì chưng xoắnmoment of rupture: mômen phá hoạiplane of rupture: mặt phá hoạiprogressing rupture: sự phá hoại tăng dầnprogressing rupture: sự phá hủy lũy tiếnrupture condition: điều kiện phá hoạirupture cross-section: mặt cắt ngang phá hoạirupture load: cài trọng phá hoạirupture modulus: môđun phá hoạirupture moment: mômen phá hoạirupture plane: mặt phẳng phá hoạirupture strength: độ mạnh phá hoạirupture stress: ứng suất phá hoạirupture test: phân tách phá hoạirupture zone: miền phá hoạisafety against rupture: an toàn kháng phá hoạivisual of rupture: góc phá hoạizone of rupture: miền phá hoạisự tấn công thủngsự đứtsự đứt gãysự gãybrittle rupture: sự gãy giònductile rupture: sự gãy dẻoplastic rupture: sự gãy dẻostress rupture: sự gãy bởi vì ứng suấtsự hỏnginstantaneous rupture: sự lỗi tức thờisự phá hoạibrittle rupture: sự phá hủy giòncomplete rupture: sự tiêu hủy toàn bộfatigue rupture: sự tiêu hủy bởi mỏiprogressing rupture: sự phá hoại tăng dầnprogressing rupture: sự phá hủy lũy tiếnsự phá hủyinstantaneous rupture: sự hủy diệt tức thờibao tay rupture: sự tiêu diệt cơ họcvệt nứtnormal rupture: lốt nứt vuông gócvỡdam rupture: sự vỡ đậpdike rupture: sự vỡ lẽ đêfilm rupture: phá vỡ màngrupture load: download trọng phá vỡtubal rupture: vỡ lẽ vòi vĩnh tử cungLĩnh vực: cơ khí & công trìnhnứt gãysự đổ vỡLĩnh vực: điệnsự đánh thủng (lớp cách điện)sự gẫysự phá hủy (ống dẫn)Lĩnh vực: xây dựngthuộc phá hoạimodulus of rupturecường độ Chịu đựng kéo giới hạnmodulus of rupturegiới hạn bền uốnmodulus of rupturemôđun phá hủymoment of rupturemômen phá hỏngplane of rupturephương diện phá hủyplane of rupturemặt sập đổđứt đoạnrupture in resources: sự đứt đoạn mối cung cấp vốnsự gãy tan vỡ o sự đứt § stress rupture : sự gãy đường ống ứng suất § rupture disk : đĩa an toàn § rupture pressure : áp suất ngắt § rupture strength : giới hạn bền phá huỷ