SAU ĐỘNG TỪ LÀ GÌ

Động từ ” tobe” là một giữa những đơn vị ngữ pháp quan trọng đặc biệt khác hẳn với những hễ từ không giống vào giờ đồng hồ Anh. Vây rượu cồn từ bỏ này có gì đặc biệt với giải pháp áp dụng thế nào, toàn bộ sẽ được bật mý trong nội dung bài viết bên dưới đây!

*

I. Chức năng của động từ Tobe trong tiếng Anh

Động tự tobe như một rượu cồn tự phú (auxiliary verb) được áp dụng cùng rất đụng trường đoản cú thiết yếu để diễn tả một hành động hay một trạng thái.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ bỏ tobe + Động tự chính

Ví dụ:

Helen is walking trang chính with her friends – Helen đang đi bộ về bên cùng với những người các bạn của cô ý ấy.

1. Động từ bỏ “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì hiện nay tiếp tục (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì thừa khứ đọng tiếp nối (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang làm bếp ban đêm vào thời gian 5h chiều hôm qua)

Động từ “To be” làm tự nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta khôn cùng đẹp mắt trai.)

2. Động từ bỏ tobe trong “câu bị động”

Động trường đoản cú tobe được thực hiện bình thường với dạng vật dụng 3 của đụng tự vào bảng cồn từ bất phép tắc.

Câu công ty động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là cồn từ bỏ chính“is” là rượu cồn từ bỏ phụ

3. Dạng chấm dứt của rượu cồn từ bỏ “tobe”

Dạng kết thúc của đụng trường đoản cú tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của rượu cồn trường đoản cú tobe trong câu

1. Đứng trước một danh tự vào câu

He is an engineer – Anh ấy là 1 trong Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. – cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một các giới tự chỉ thời gian/ khu vực chốn

The book is on the table – Quyển sách làm việc bên trên bàn.

4. Đứng trước hễ từ V-pII trong các câu bị động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được thiết kế từ bỏ mộc.

III. Các dạng của rượu cồn từ tobe cùng những thì khớp ứng.

  

Động từ bỏ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện thời đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: Phân Biệt ' Shade Là Gì ? Nghĩa Của Từ Shade Trong Tiếng Việt

Thì vượt khđọng đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì sau này đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu tạo ngữ pháp có thể chúng ta quan liêu tâm1. Cách chia hễ tự vào tiếng Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào tiếng Anh

III. bài tập về rượu cồn tự Tobe

các bài luyện tập 1: Lựa lựa chọn rượu cồn từ tobe phù hợp để điền vào khu vực trống.

Now Michael & Emily  getting ready to leave sầu the house. Emily  putting some makeup và Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants khổng lồ eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael và Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a xe taxi driver và he  mad!”I  sorry you had lớn wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The xe taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home.

các bài luyện tập 2: ngừng câu sau với dang đúng của đụng từ “to lớn be”

Yesterday afternoon Megan và Kevin walking home page from school. Kevin whistling & Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the các buổi tiệc nhỏ tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going khổng lồ there?””I thinking about it…” Kevin replied và started walking again. “I have sầu to fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after hyên ổn.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, và my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cát Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at hlặng an smiled. “I glad khổng lồ hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng những chía sẻ bên trên phía trên để giúp đỡ mang lại các bạn hiểu rõ về phong thái sử dụng “cồn trường đoản cú Tobe“.

Chúc chúng ta học tập tốt!

Nếu ước ao nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí về trong suốt lộ trình học tập giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại công bố tại trên đây và để được cung ứng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *