SỔ ĐỊA CHÍNH LÀ GÌ

Sổ địa chính là loại sổ phổ cập trong quản lý đất đai, vào đó đựng nhiều thông tin về thửa đất và tài sản nối liền với đất. Vậy, sổ địa đó là gì, câu chữ và giá bán trị pháp lý của sổ địa chính như vậy nào?
*
Mục lục bài bác viết

Sổ địa đó là gì?

Sổ địa đó là thành phần đặc biệt quan trọng của hồ sơ địa chính. Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT thì sổ địa thiết yếu được gọi như sau:


Sổ địa chính là loại sổ được lập để ghi nhận hiệu quả đăng ký, làm đại lý để khẳng định tình trạng pháp lý và giám sát, bảo hộ những quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng đất, chủ thiết lập tài sản nối liền với đất, người được bên nước giao cai quản đất theo quy định quy định đất đai.

Bạn đang xem: Sổ địa chính là gì

Hình thức của sổ địa thiết yếu được trình bày như sau:

(1) Sổ địa bao gồm được lập làm việc dạng số

Sổ địa thiết yếu điện tử được Thủ trưởng cơ quan đk đất đai ký duyệt bằng chữ ký năng lượng điện tử theo phương tiện và được lưu lại trong cơ sở dữ liệu địa thiết yếu theoMẫu số 01/ĐKban hành dĩ nhiên Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT.

(2) Sổ địa chính dạng giấy

Sổ địa chủ yếu dạng giấy được áp dụng so với địa phương chưa kiến thiết cơ sở dữ liệu địa chính, chưa xuất hiện điều kiện lập sổ địa thiết yếu điện tử theo chế độ Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT. Với đều địa phương này thì tiến hành như sau:


- Địa phương đang lập sổ địa bao gồm dạng giấy theo phép tắc tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT thì tiếp tục cập nhật vào sổ địa bao gồm dạng giấy đã sử dụng; nội dung thông tin ghi vào sổ theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Phụ lục số 03 phát hành kèm theo Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT.

- Địa phương chưa lập sổ địa chính dạng giấy theo nguyên tắc tại Thông bốn 09/2007/TT-BTNMT thì Văn phòng đăng ký đất đai có trọng trách in trang sổ địa chính (điện tử) chưa ký kết số ra dạng giấy để tiến hành ký, đóng vệt của Văn phòng đk đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ship hàng cho công tác quản lý thường xuyên.

Nội dung của sổ địa chính

Khoản 2 Điều 21 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cơ chế nội dung của sổ địa chủ yếu gồm những dữ liệu sau:

(1) tài liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích thửa khu đất hoặc đối tượng người dùng chiếm khu đất không tạo nên thành thửa đất.

(2) dữ liệu về người tiêu dùng đất (như tin tức về tên, sách vở nhân thân, showroom của hộ gia đình, cá nhân,…), bạn được công ty nước giao cai quản đất.

(3) tài liệu về quyền sử dụng đất, quyền làm chủ đất gồm vẻ ngoài sử dụng, các loại đất, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng, mã ký hiệu mối cung cấp gốc, nghĩa vụ tài chính, tiêu giảm quyền sử dụng đất và quyền thực hiện hạn chế đối với thửa đất liền kề.

(4) dữ liệu về tài sản nối sát với khu đất (bao tất cả cả dữ liệu về chủ download tài sản gắn sát với đất) như đặc điểm của tài sản, công ty sở hữu.

Xem thêm: Ghost Win 7 Ultimate Sinhvienit Ghost Win 7 Ultimate Tu Nhan Driver

(5) dữ liệu tình trạng pháp luật về quyền thực hiện đất, quyền cài tài sản nối sát với đất, quyền thống trị đất như thời điểm nhận hồ sơ đăng ký lần đầu, thời điểm đăng ký vào sổ địa chính, sách vở và giấy tờ về nguồn gốc sử dụng, sở hữu,…

(6) dữ liệu về sự đổi khác trong quy trình sử dụng đất, cài đặt tài sản nối sát với đất như thời điểm đk và nội dung cố gắng đổi.

Giá trị pháp lý của sổ địa chính

Căn cứ vào mục đích lập sổ địa bao gồm và giá bán trị pháp luật của làm hồ sơ địa bao gồm (sổ địa chính là thành phần đặc biệt của làm hồ sơ địa chính) thì giá bán trị pháp luật của sổ địa bao gồm được miêu tả như sau:

(1) Sổ địa bao gồm làm các đại lý để xác minh tình trạng pháp luật của thửa đất.

(2) Sổ địa bao gồm làm đại lý để xác định, bảo hộ những quyền và nhiệm vụ của người sử dụng đất.

Người sử dụng đất có các quyền như được cung cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) nếu đủ điều kiện; hưởng thành quả đó lao động, kết quả chi tiêu trên đất; được đơn vị nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, công dụng hợp pháp về đất đai của mình; quyền đưa nhượng, tặng ngay cho, thừa kế,…

Đối với trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận lần đầu thì sổ địa đó là cơ sở đặc trưng để xác định tình trạng pháp lý về thửa đất, trên các đại lý đó xem xét điều kiện cấp Giấy bệnh nhận cho tất cả những người đang áp dụng đất.

(3) Sổ địa bao gồm làm cửa hàng để xác định, bảo hộ những quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu tài sản gắn sát với đất.

(4) Làm cửa hàng để xác minh quyền và nhiệm vụ của fan được đơn vị nước giao làm chủ đất theo quy định lao lý đất đai.

Lưu ý: Sổ địa chính dạng giấy, dạng số đều phải có giá trị pháp luật như nhau.

Trên đây là quy định vấn đáp cho câu hỏi: Sổ địa chính là gì và hồ hết nội dung cũng tương tự giá trị pháp lý của sổ địa chính. Trường hợp cần tìm hiểu thêm thông tin về Sổ địa chính hoặc các vấn đề không giống về đất đai hãy gọi ngay 1900.6192 và nói với các chuyên viên pháp lý của cửa hàng chúng tôi vấn đề của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *