Stand for là gì

If you will not st& for something, you will not accept a situation or a particular type of behaviour:


You watching: Stand for là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự timnhaviet.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


If one or more letters st& for a word or name, they are the first letter or letters of that word or name & they represent it:
*

*

*

*See more: Các Hệ Đào Tạo Là Gì ? Hiểu Khái Quát Về Các Hệ Đào Tạo Tại Việt Nam

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn timnhaviet.vn English timnhaviet.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: S Là Gì Trong Tiếng Anh - 'S Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message