Tách logo ra khỏi nền trắng

Hi fen! Quý Khách thấy bóc tách nền bởi Photoshop dễ dàng hay cạnh tranh