Tạo ảnh 360 độ

nhỏng tiêu đề, xin mấy pro chỉ giáo giải pháp thực hiện chụp với ghnghiền hình ảnh mang lại em cùng với ạ, em chỉ tất cả nhỏ vật dụng compact cùi thôi ạ