Tháng 7 Âm Lich Ngày Nào Tốt

Để giúp quý khách dễ dãi trong vấn đề coi ngày tốtmon 7 năm 2021 tương tự như thuận lợi trong bài toán đối chiếu các ngày hồi tháng 7/2021 cùng nhau. Chúng tôi đang Tổng đúng theo tất một ngày dài đẹp mắt trong tháng 72021 cũng như giới thiệu những ngày chưa giỏi vào thời điểm tháng.

Trong ngôi trường vừa lòng quý chúng ta không đề xuất xem ngày xuất sắc tháng 7 năm 2021 hay coi ngày đẹp nhất tháng 7 năm 2021 chính vì đã bao gồm dự tính triển khai quá trình vào trong 1 ngày rõ ràng vào tháng 7, quý các bạn sung sướng tìm tới ngày tương ứng cùng chọn xem cụ thể hoặc chọn luật pháp Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Tháng 7 âm lich ngày nào tốt

Xem ngày tốt mon 8 năm 2021


Xem ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác công bố của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 7 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 7


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 7


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 7


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 7


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 7


Lịch âm

27

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 7


Lịch âm

28

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 7


Lịch âm

29

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinc Tỵ, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 7


Lịch âm

30

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 7


Lịch âm

1

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 7


Lịch âm

2

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 7


Lịch âm

3

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 7


Lịch âm

4

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 7


Lịch âm

5

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 7


Lịch âm

6

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 7


Lịch âm

7

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 7


Lịch âm

8

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 7


Lịch âm

9

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Xem thêm: Tìm Khách Sạn Ở Buôn Ma Thuột Vị Trí Đẹp, Giá Tốt, Tiện Nghi

Lịch dương

19

Tháng 7


Lịch âm

10

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 7


Lịch âm

12

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 7


Lịch âm

13

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 7


Lịch âm

14

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 7


Lịch âm

15

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 7


Lịch âm

16

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 7


Lịch âm

17

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 7


Lịch âm

18

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 7


Lịch âm

19

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 7


Lịch âm

20

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 7


Lịch âm

21

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đó là Tổng hợp ngày xuất sắc tháng 7 năm 2021 nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi mong muốn gửi mang đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự những công việckhác nhau. Thế yêu cầu, Khi thâu tóm được ngày tốt xấu vào tháng 7/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi vừa lòng tuổi để sở hữu kết quả cụ thể cùng đúng đắn duy nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt mon 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng tư năm 2021 ♦Ngày tốt mon 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1một năm 2021

♦Ngày giỏi mon 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
1234567891011121314151617 1819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh có phải là đồ vật phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy slặng điện thoại số đông với số đông tích điện riêng, tùy theo trơ tráo tựcủa hàng số mà Syên ổn điện thoại cảm ứng hoàn toàn có thể ảnh hưởng cho tới bạn theo phía xuất sắc (Cát) hay xấu(hung)
*
Dùng ghê dịch lựa chọn slặng tử vi xuất sắc mang lại 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng phần nhiều nhắc nhở quẻ dịch slặng giỏi mang đến 4 đại nghiệp, bạn có thể lựa chọn hàng syên phong thủyphù hợp tuổi thỏa mong muốn cung ứng sự nghiệp, tài vận, tình duyên nhà đạo tốt giải tỏa vậnhạn
*
Các loại cung là gì? Sự thật về 4 Ngulặng tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương và ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình nằm trong cung hoàng đạo nào và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo nhằm tra cứu một nửa tương xứng của bạn
*
điểm lưu ý tính cách 12 cung hoàng đạo nam thiếu nữ đắm đuối nhất
*
Thiên Bình và Song Tử tất cả buộc phải đôi bạn trẻ chổ chính giữa đầu ý phù hợp dành cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng đồ gia dụng sao cá nhân và Hướng dẫn hiểu bạn dạng thiết bị sao miễn phí
*
Tính phương pháp cung Thiên Bình nam nàng gồm điểm gì đặc trưng và thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử khi yêu thương cùng Điểm sáng tình thân cung Song Tử phái mạnh nữ
*
Luận phong thủy tuổi Giáp Ngọ năm 2021 thiếu phụ mạng sinh vào năm 1954
Tử vi Giáp Ngọ 2021 phụ nữ mạng được luận là xấu những giỏi ít

Xem ngày xuất sắc xấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *