THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ĐỀU

Hình chóp là hình được học không ít ở lớp 11, lên lớp 12 các bạn gặp lại trong chủ thể khối đa diện. Ví như bạn gặp mặt khó khăn về cách làm tính thể tích khối chóp, xuất xắc công thức tính thể tích hình chóp cụt thì xem bài viết này.

Bạn đang xem: Thể tích hình chóp đều

Ở bài viết này Toán học sẽ nêu rõ hình chóp là gì; cách làm tính thể tích chóp cùng hình chóp cụt; thể tích hình chóp tứ giác đều; … chuẩn chỉnh xác nhất. Cuối bài bác là bài tập minh họa kèm lời giải chi tiết.

1. Hình chóp là gì?

Một đa giác (tam giác, tứ giác, lục giác, … ) có những điểm nối với một điểm khác ko kể đa giác được call là hình chóp (hay khối chóp). Đa giác được điện thoại tư vấn là dưới đáy và điểm nằm không tính đa giác được điện thoại tư vấn là đỉnh của hình chóp.

*


Ta thường xuyên gặp:

hình chóp tam giác là hình chóp có đáy là tam giác.hình chóp tứ giác là hình chóp có đáy là tứ giác.hình chóp tam giác phần nhiều là hình chóp đáy là tam giác đều.hình chóp tứ giác phần lớn là hình chóp có đó là tứ giác đều.…..

Hình chóp cụt là hình được tạo do thiết diện của một mặt phẳng tuy nhiên song với đáy của hình chóp

2. Thể tích khối chóp

Công thức tính thể tích hình chóp

*

Công thức tính thể tích hình chóp cụt:


*

công thức tính diện tích s toàn phần của hình chóp đều

*

3. Những cách làm hình chóp đề nghị nhớ

*

4. Bài bác tập

Bài tập 1. mang lại S.ABCD là hình chóp đều phải có AB = SA = a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A. $fraca^33$


B. $fraca^3sqrt 2 2$

C. $a^3$

D. $fraca^3sqrt 2 6$.

Hướng dẫn giải

*

Gọi H là hình chiếu của S lên (ABCD)

$eginarrayl AH = fracasqrt 2 2\ Rightarrow SH = sqrt SA^2 – AH^2 = fracasqrt 2 2\ S_ABCD = a^2\ Rightarrow V_S.ABCD = fraca^3sqrt 2 6 endarray$

Bài tập 2. Thể tích khối tam diện vuông O.ABC vuông tại O gồm OA = a, OB = OC = 2a là

A.$fraca^36 cdot $

B. $2a^3$.

C. $frac2a^33 cdot $

D. $fraca^32 cdot $

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_OBC = frac12OB.OC = 2a^2\ h = OA = a endarray ight. m \ Rightarrow V_O.ABC = frac13OA cdot S_OBC = frac2a^33 endarray$

Bài tập 3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Itunes Và Cập Nhật Itunes Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Sử Dụng Itunes Cho Pc

mang lại hình chóp S.ABC có SA vuông góc phương diện đáy, tam giácABC vuông tại A, SA = 2 cm, AB = 4cm, AC = 3 cm. Tính thể tích khối chóp.

A. $frac123cm^3$.

B. $frac245cm^3$.

C. $frac243cm^3$.

D. $24cm^3$.

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_ABC = frac12AB.AC = 6,cm^2\ h = SA = 2,cm endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABC = frac13SA cdot S_ABC = frac123cm^3 endarray$

Bài tập 4. Hình chóp S.ABCD lòng hình vuông, SA vuông góc với đáy, $SA = asqrt 3 ,AC = asqrt 2 $. Lúc đó thể tích khối chóp S.ABCD là

A. $fraca^3sqrt 2 2 cdot $

B. $fraca^3sqrt 2 3 cdot $

C. $fraca^3sqrt 3 2 cdot $

D. $fraca^3sqrt 3 3 cdot $

Hướng dẫn giải

*

$eginarrayl left{ eginarrayl SA = asqrt 3 \ AB = AC.cos left( 45^0 ight) = a Rightarrow S_ABCD = a^2 endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABCD = frac13SA.S_ABCD = fraca^3sqrt 3 3 endarray$

Bài tập 5.

*

Bài tập 6.

*

Những share về những công thức tính thể tích hình chóp, thể tích hình chóp cụt kèm bài bác tập minh họa xin tạm dừng tại đây. Đừng quên trở về trang timnhaviet.vn để tiếp xem phần nhiều chủ đề tiếp theo sau nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *