Tìm kiếm không dấu trong sql

*You watching: Tìm kiếm không dấu trong sql

Thủ Thuật Access›Access Nâng Cao›Tương tác Chương trình kế bên
*

*
Lỗi tìm kiếm kiếm dấu vào sql
*

AnNguyen
*
Cao Thủ Access
Em kết nối từ Ms Access đến sql sv áp dụng mệnh đề where nhưng lại trường hợp ngôn từ giữ vào sql là giờ việt no vẫn không tìm kiếm thấy. Nêu em thêm N vào trước tự khóa thì lại báo lỗi ạ.Vậy làm cho cầm như thế nào ạ?
Cụ thể câu lệnh Squốc lộ như thế nào, thêm chi phí tố "N" như thế nào? Field giữ giờ đồng hồ Việt gồm data type là NVARCHAR?Em nói phổ biến bình thường vậy ai mà lại định dịch được.
Chữ ký của ongke0711If you BORN poor, it"s not your mistake. But if you DIE poor, It"s your mistake!


See more: Thần Trùng Là Gì ? Tìm Hiểu Về 12 Có Thật Không Trùng Tang, Thần Trùng Là Gì

AnNguyen: em sử dụng PT query yêu cầu không? nó báo lỗi gì? Đang bao gồm dư 1 khoảng chừng Trắng sau tsay mê số "txtGhichu"
Chữ ký của ongke0711
If you BORN poor, it"s not your mistake. But if you DIE poor, It"s your mistake!
AnNguyen: em dùng PT query buộc phải không? nó báo lỗi gì? Đang có dư 1 khoảng White sau tmê mẩn số "txtGhichu"
Function Tao_Query(ten_qr, cau_lenh) As String Dyên qdf As QueryDefsql = "Select * from tbHocSinc where ghichu =N"" và txtGhiChu & """ stConnect = "ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=" & stServer và ";DATABASE=" và stDatabase & ";UID=" và stUser và ";PWD=" và stPass & ";" ten_qr = ten_qr Set qdf = DBEngine(0)(0).CreateQueryDef(ten_qr, cau_lenh) qdf.Connect = stConnect qdf.Cthua trận Tao_Query = ten_qrEnd Function
Code của em phía trên ạ. Nó báo lỗi là:Syntax error (missing operator) in query expression "ghichu=N"từ khóa search kiếm"".
Theo báo lỗi code này thì chắc là VBA (Jet engine) của Access nó không đồng ý vài ba từ khóa của SQL Server ("N") vào câu lênh tạo QueryDef rồi. Tạo bằng tay thủ công ko qua VBA thì OK.Em nên xem với chọn lại bí quyết giải pháp xử lý kiếm tìm tìm dạng hình khác chứ hình trạng tạo ra QueryDef cho từng keyword search tìm các lần là hết sức không hiệu quả (ngoại trừ đến cái lỗi trên). Ứng dụng chạy nkhô hanh lúc những query, code VBA đã làm được Compile thành mã thứ một lần sau khi code xong, còn Theo phong cách của em là mỗi lần tìm tìm lại chế tạo ra query rượu cồn bắt đầu, thứ đề nghị compile từng lần xong xuôi new chạy --> tốn thời gian và tài nguyên thứ.Có không hề ít bí quyết tìm kiếm: - Dùng ADODB recordphối nlỗi ví dụ bài bác post trước anh kiểm tra mang lại em (cần sử dụng Filter).- Dùng ADODB Commvà để chạy thẳng câu lệnh Squốc lộ bên trên của em mà không đề nghị thông qua bước sinh sản QueryDef.


See more: Xem Lịch Sử Cuộc Gọi Mạng Viettel Thế Nào? Cách Tra Cứu Lịch Sử Cuộc Gọi Đến Và Đi Viettel

Chữ cam kết của ongke0711
If you BORN poor, it"s not your mistake. But if you DIE poor, It"s your mistake!