TÌM TÊN MÁY TÍNH QUA ĐỊA CHỈ IP

Nếu ko thể tìm thấy máy in ở màn hình Chọn máy in(Select Printer), vui lòng tìm kiếm máy in bằng địa chỉ IP hoặc tên máy chủ. Chọn nút radio Chỉ định địa chỉ IP và thực hiện tìm kiếm(Specify the IP address & run the search) và nhấp vào Tiếp(Next). Màn hình để chọn tiêu chí tìm kiếm xuất hiện.

Bạn đang xem: Tìm tên máy tính qua địa chỉ ip

Kiểm tra địa chỉ IPhường hoặc thương hiệu máy chủ của máy in.

Để xác minh địa chỉ IPhường. hoặc thương hiệu máy chủ của máy in, hãy in biết tin cài đặt mạng hoặc dùng bảng thao tác để hiển thị thông báo này.

Hiển thị bên trên LCD.

In cài đặt mạng.

Lưu ý

Nếu người mua hàng sử dụng máy in ở văn phòng, vui lòng hỏi quản trị viên mạng.

Chỉ định phương thơm thức tìm kiếm.

Chọn một vào các phương thơm thức dưới phía trên.


*

Tìm kiếm theo địa chỉ IPv4(Search by IPv4 address)

Chọn để tìm kiếm máy in theo địa chỉ IPv4.

Tìm kiếm theo địa chỉ IPv6(Search by IPv6 address)

Chọn để tìm kiếm máy in theo địa chỉ IPv6.

Tìm kiếm theo tên máy chủ(Search by host name)

Chọn để tìm kiếm máy in theo tên máy chủ. Tên máy chủ còn gọi là tên máy chủ LLMNR tuyệt tên Bonjour.

Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ và nhấp vào Tiếp(Next).

Tìm kiếm Máy in xuất phát.


Nếu màn hình lỗi xuất hiện:

Giải quyết lỗi theo giải đáp bên trên màn hình.

Nếu địa chỉ IPhường. quý khách nhập đã sử dụng đến thiết bị khác, vui lòng thực hiện theo quy trình dưới đây để sai khiến địa chỉ IPhường của máy in.

Chọn hình mẫu

*
(Trạng thái mạng(Network status)).

Kiểm tra thông báo và chọn Có(Yes).

Chọn C.đặt mg LAN(LAN settings).

Chọn Cài để phổ biến(Comtháng settings).

Chọn Cài đặt TCP/IP(TCP/IPhường settings).

Nếu người dùng sai khiến địa chỉ IPv4:

Chọn IPv4.

Chọn Có(Yes) bên trên màn hình hiển thị.

Xem thêm: Phân Tích Là Gì ? Phân Tích Và Tổng Hợp

Chọn Địa chỉ IP(IP. address).

Chọn Thiết lập thủ công(timnhaviet.vn setup).

Chọn Thiết lập tự động(Aukhổng lồ setup) để tự động sai bảo địa chỉ IP..

Nhập địa chỉ IP..

Chọn OK.

Nhập mặt nạ mạng con.

Chọn OK.

Nhập cổng kết nối mặc định.

Chọn OK.

Chỉ định địa chỉ IPv4.

Nếu quý khách hàng sai khiến địa chỉ IPv6:

Chọn IPv6.

Chọn Có(Yes) bên trên màn hình hiển thị.

Chọn Bật/tắt IPv6(Enable/disable IPv6).

Chọn Bật(Enable).

Chỉ định địa chỉ IPv6.

*
Quan trọng

Nếu bật tường lửa trên máy tính, máy in vào mạng con khác có thể không được phát hiện. Tắt tường lửa.

Nếu tường lửa can thiệp vào tìm kiếm máy in:

Nếu thông báo xuất hiện:

Nếu thông báo xuất hiện cảnh báo rằng phần mềm Canon đã cố gắng truy tìm cập mạng, đặt phần mềm bảo mật để mang đến phép truy cập.

Sau khi cho phép phần mềm truy hỏi cập, sai khiến địa chỉ IP hoặc thương hiệu máy chủ và tìm kiếm lại máy in.

Nếu tìm thấy máy in, hãy thực hiện theo các giải đáp trên màn hình để tiếp tục thiết lập giao tiếp mạng.

Nếu không có thông báo nào xuất hiện:

Hủy bỏ tìm kiếm máy in, rồi để phần mềm bảo mật để mang lại phép phần mềm Canon dưới trên đây truy nã nhập mạng.

Đối với Windows:

Tập tin đã tải xuống sau đây hoặc các tập tin trên CD-ROM cài đặt

Setup.exe hoặc Setup64.exe trong tlỗi mục win > Driver > thỏng mục DrvSetup

Msetup4.exe, win > MSetup64.exe, win > MSetup.exe

Đối với Mac OS:

Setup.app đã tải xuống

Sau Lúc cài đặt phần mềm bảo mật, ra lệnh địa chỉ IPhường hoặc thương hiệu máy chủ và tìm kiếm lại máy in.

Lưu ý

Để biết thêm biết tin về cài đặt tường lửa của hệ điều hành hoặc phần mềm bảo mật của người tiêu dùng, xem trả lời sử dụng hoặc liên hệ với nhà đem lại thiết bị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *