Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản

Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích S, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp các em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính chất diện tích, tính chu vi, thể tích hình tròn trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình trụ, hình thoi, hình nón..Nhờ kia, đã biết phương pháp vận dụng vào bài tập giỏi rộng, để ngày càng học tập giỏi môn Toán. Vậy mời các em thuộc theo dõi ngôn từ cụ thể vào nội dung bài viết tiếp sau đây của timnhaviet.vn:

Tổng vừa lòng bí quyết tính diện tích S, chu vi, thể tích các hình tân oán Tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích S Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích S Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích S Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích S Hình thangCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích S hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình trònCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích S hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích S bao quanh hình lập phươngTính diện tích S toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phương9. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích S bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nónCông thức tính diện tích bao bọc hình nónCông thức tính diện tích toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụCông thức tính diện tích bao bọc hình trụCông thức tính diện tích toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụ

1. Tính chu vi, diện tích S Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: Phường = (a + b) x 2.Muốn nắn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều nhiều năm cùng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).Mngơi nghỉ rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp mang nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.

You watching: Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản


Công thức tính diện tích S Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.Muốn nắn tính diện tích hình chữ nhật, ta mang chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).Mngơi nghỉ rộng: Biết DT search cạnh bằng cách mang DT chia cạnh đang biết.

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P. = a x 4Muốn nắn tính chu vi hình vuông vắn, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.Msống rộng: Nếu biết chu vi hình vuông, nhằm tìm kiếm cạnh hình vuông ta lấy chu vi hình vuông vắn phân chia 4.

Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ nhiều năm một cạnh nhân cùng với bao gồm nó.Mnghỉ ngơi rộng: Nếu biết diện tích hình vuông vắn, ta có thể tìm kiếm cạnh hình vuông vắn bằng cách nhđộ ẩm.

3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P.. = (a + b) x 2Muốn nắn tính chu vi hình bình hành, ta mang tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (và một đơn vị chức năng đo).Mlàm việc rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách đem nửa chu vi (P.. : 2) trừ cạnh đã biết.

Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x hMuốn nắn tính diện tích S hình bình hành, ta rước độ lâu năm đáy nhân cùng với chiều cao (và một đơn vị chức năng đo).Mnghỉ ngơi rộng: Biết diện tích S hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: Phường. = a x 4Muốn nắn tính chu vi hình thoi, ta mang độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.Mnghỉ ngơi rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm kiếm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân chia 4.

Công thức tính diện tích S Hình thoi

Công thức: S =
*
Muốn nắn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + cMuốn nắn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cộng lại với nhau (và một đơn vị đo).Mnghỉ ngơi rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác với 2 cạnh, ta tìm kiếm cạnh sót lại bằng phương pháp mang chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Công thức tính diện tích S Hình tam giác

Công thức: S =
*
Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ lâu năm đáy nhân với chiều cao rồi phân chia mang lại 2 (cùng một đơn vị đo).Mnghỉ ngơi rộng: Nếu ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + dMuốn tính chu vi hình thang, ta mang độ lâu năm những cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (và một đơn vị chức năng đo).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thang và độ lâu năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm kiếm cạnh còn sót lại bằng cách mang chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).

Công thức tính diện tích S hình thang

Công thức: S =
*
Muốn tính diện tích S hình thang, ta lấy tổng độ lâu năm nhị đáy nhân với chiều cao rồi đem phân tách mang lại 2 (và một đơn vị đo).Msống rộng: Nếu biết diện tích S hình thang, ta hoàn toàn có thể tínhChiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14Muốn nắn tính chu vi hình tròn, ta mang đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc rước bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).Msống rộng: Nếu biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14Muốn tính diện tích hình tròn, ta rước phân phối khiếp nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

Tính diện tích bao quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4Muốn tính diện tích S bao bọc, ta lấy diện tích một mặt của hình lập phương thơm nhân với 4.

Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6Muốn tính diện tích bao quanh, ta rước diện tích S một mặt của hình lập phương thơm nhân với 6.

See more: Viết Chữ Đậm Trên Facebook In Đậm, In Nghiêng Cực Chất, Sáng Tạo


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x aMuốn tính thể tích hình lập phương thơm, ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.

Tính diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = Phường x cMuốn tính diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (và một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta đem diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật cộng với gấp đôi diện tích S đáy (và một đơn vị đo).

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x cMuốn nắn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta rước chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân cùng với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích S bao bọc hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân cùng với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân cùng với con đường sinc hình nón (l). Đường sinh có thể là một đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh tất cả chiều dài từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.
*
Trong đó:Sxq: là ký kết hiệu diện tích S bao bọc hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị dao động là 3,14r: Bán kính dưới đáy hình nón cùng bằng đường kính phân chia 2 (r = d/2).l: con đường sinc của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích S bao quanh hình nón cùng với diện tích S dưới đáy hình nón. Vì diện tích dưới mặt đáy là hình trụ buộc phải áp dụng phương pháp tính diện tích S hình trụ là Sđ = π.r.r.
*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng phương pháp sau:
*
Trong đó:V: Ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: Bán kính hình tròn đáy.

See more: Kẻ Bảng Trong Word 2013 - Cách Tạo Bảng, Kẻ Bảng Trong Word

h: là mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống trọng điểm con đường tròn đáy.

11. Tính diện tích S, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích bao bọc hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x hTrong đó:r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)Trong đó:r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích bao bọc hình trụ2 x π x r2: diện tích S của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x hTrong đó:r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ