TỔNG CỤC THUẾ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng tiếng Anh về Thuế và văn uống bạn dạng hành chính

Dưới đấy là những tự và các từ bỏ thịnh hành về nghành nghề dịch vụ thuế quan liêu và vnạp năng lượng phiên bản hành chính về thuế. Freetalk English mong muốn đã cung cấp chúng ta vào quá trình.

Văn phiên bản hành chính

Sociamenu republic of Vietnam => Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam Ministry of Finance => Sở tài thiết yếu Minister of Finance => Sở trưởng cỗ tài chinh Deputy Minister => Thứ trưởng Tax directorate => Tổng viên thuế Director General => Tổng viên trưởng, Cục trưởng Deputy Director General => Tổng cục phó, Cục phó Tax department => Cục thuế District tax department => Chi viên thuế Director of district tax department => Chi viên trưởng Division => chống Board => Ban Head of Division => Trưởng chống Deputy Head of Division => Phó trưởng chống Civil servant => Công chức Official => Chuyên ổn viên Inspector => Thanh hao tra viên Law => Luật Decree => Nghị định Circular => Thông tứ Decision => Quyếtđịnh

>15 website học tập giờ đồng hồ anh online với người bản xứ đọng xuất sắc nhất

>Phương thơm pháp dạy tiếng Anh mang đến trẻ nhỏ lớp 2 tận nhà hiệu quả

>Kinh nghiệm search gia sư dạy dỗ kèm giờ Anh cho những người đi làm giỏi


*

Thuế

Tax-payer => Người nộp thuế Registration => Đăng ký kết thuế Declare => Knhị báo thuế Impose a tax => Ấn định thuế Refund of tax => Thủ tục hoàn thuế Tax offphối => Bù trừ thuế Examine => bình chọn thuế Inspect => Thanh hao tra thuế License tax => Thuế môn bài Company income tax => thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp Personal income tax => Thuế thu nhập cá nhân cá thể Value added tax (VAT) => Thuế quý hiếm ngày càng tăng Special consumption tax => Thuế tiêu thụ đặc biệt Natural resources tax => Thuế tài nguyên ổn Environment tax => Thuế bảo đảm môi trường Environment fee => Phí đảm bảo mội ngôi trường Registration fee => Lệ mức giá trước bạ Export tax => Thuế xuất khẩu Import tax => thuế nhập khẩu Tax rate => Thuế suất Tax policy: Chính sách thuế Tax cut => Giảm thuế Tax penalty => Tiền phạt thuế Taxable => chịu đựng thuế, khoản thuế đề xuất nộp Tax abatement => Sự khấu trừ thuế Latefilingpenalty =>Tiềnphạtdokhaithuếtrễhạn Latepaymentpenalty =>Tiềnphạtdođóngthuếtrễhạn Lessee,tenant =>Ngườithuêmướnnhà,đất Lessor =>Chủchothuênhà,khu đất Levy =>Đánhthuế;tịchthutiền(từngânhàng);buộcphảichịuthuếtheophápluậtquyđịnh Levy(onabankaccount)=>Saiápvàtịchthutiền(từtài khoảnngânhàngtheolệnhcủatòaán) Levyonwages =>Tríchtiềntừlươngđểtrảnợtheolệnhcủatòaán Liabilities =>Cáckhoảnnợphảitrả Lien =>Saiáp;quyềntịchthutàisảnđểtrừnợ Limitedpartnership =>Hìnhthứchợptáckinhdoanhgiớihạn Long ­term =>Dàihạn Lumpsum =>Trọn gói, sốtiềnnhậnhaytrảmộtlầnthayvìnhậnhaytrảnhiềulần Makepaymentto => Thanh khô tân oán mang đến,trảtiềnmang đến Naturaldisaster =>Thiêntai Offerincompromise =>Đềnghịđượcthỏathuậngiữahaibênđểgiảiquyếtmộtvấnđềchưađược thỏađáng Over payment =>Sốtiềntrảnhiềuhơnmứcquyđịnh Account => Trươngmục/tàikhoản Accountstatement >Sao kê thông tin tài khoản Accountspayable => Tàikhoảnchitrả Accountsreceivable =>Tài khoản thừa nhận tiền, trươngmụcthunhập Accruedtaxes =>Cáckhoảnthuếnợtíchlũy(cùng dồn dochưathanhtoán) Adjustments =>Cácmụcđiềuchỉnh Advocate =>Viênchứctrợgiúpngườikhaithuế / khí cụ sư Amendedreturn =>hồsơthuếđãkhaiđượcđiềuchỉnhlại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *