Trộn thư trong word 2016

Tại doanh nghiệp có con số nhân viên nhiều, tuy vậy để thực hiện tạo một bảng tên giỏi giấy mời tất cả kèm hình ảnh thẻ của mỗi nhân viên nếu thao tác làm việc tay thì cực kỳ mất thời gian. Hôm nay mình vẫn hướng dẫn các bạn thao tác có tác dụng thẻ nhân viên cấp dưới hay mẫu mã giấy mời cất hình ảnh từng nhân viên cấp dưới một giải pháp nhanh chóng, chuẩn xác.

Đầu tiên để thực hiện thì cần chuẩn bị trước 3 file:

File chứa thông tin nhân viênFile chứa hình ảnhFile mẫu mã thư mời được tạo

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Video hướng dẫn:


Như vậy các bạn đã tiến hành thành công công việc hướng dẫn trộn thư gồm chứa hình ảnh, Bấy giờ bạn chỉ cần lưu lại cùng sử dụng. Chúc chúng ta thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *