TRƯỚC DANH TỪ LÀ GÌ

Vị trí của tính tự so với danh từ

Câu hỏi: Sự không giống nhau giữa impossible mission và mission impossible là gì?Trong giờ Anh nhiều tính tự, tất cả phân từ 2 (phân trường đoản cú quá khứ), rất có thể đứng trước với sau danh từ.

Bạn đang xem: Trước danh từ là gì

Nhưng trong vô số nhiều trường phù hợp, tôi lần khần sự khác nhau bao giờ thì tính tự đứng trước cùng Lúc thì che khuất danh từ bỏ.

*

 

Trả lời:

Tính từ bỏ đứng trước danh từ

Tính từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh thường đứng trước danh từ bỏ cùng được đặt tại vị trí "modifier" giỏi "attributive" - xẻ nghĩa. Do đó chúng ta hay nói:* Getting all the way round Brazil in five sầu working days proved an impossible mission.* He asked me a number of difficult questions.* I was sitting next khổng lồ the open window which I couldn"t cthua thảm.Mission impossible, giả dụ tôi nhớ ko nhầm thì ban sơ trên đây tên của một series trên truyền ảnh Mỹ cùng tiếp nối được gửi thành phim. Trên thực tiễn chẳng có lý do gì mang đến việc hòn đảo tính trường đoản cú ra ẩn dưới danh trường đoản cú trong trường đúng theo này ngoài nhằm sản xuất tuyệt hảo. Nó ham sự chú ý của người nghe.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Propose Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Proposed Trong Tiếng Việt

Các trường hòa hợp nước ngoài lệ: tính từ bỏ đứng dau sanh tự

Các tính trường đoản cú vấp ngã nghĩa được đặt sau rượu cồn trường đoản cú to be (cùng một số hễ trường đoản cú quan trọng đặc biệt khác - Copular verbs). bởi vậy chúng ta gồm :* The mission was impossible.* All the questions he asked were difficult.* The window remained open.Động từ bỏ liêh kết - copular verbs, nối tính tự với nhà ngữ, thường xuyên diễn tả tinh thần của một vật hay là 1 fan làm sao kia. Chúng có những hễ tự : be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, get, become, stay, remain, keep, grow, go, turn. Chúng ta bao gồm các ví dụ sau:* The policemen became angry.* The suspects remained calm although I could see that they were anxious.* The soup looked, smelt & tasted good.Các tính từ bửa nghĩa cũng đều có những tự ngã nghĩa thêm vào cho chủ yếu nó, ví dụ nhằm biểu đạt nghĩa "capable of achieving first-class degrees" - có khả năng đạt được bằng hạng độc nhất vô nhị, thì nó thường xuyên được dùng đối với cả các từ này đứng đằng sau danh tự, cầm do đứng trước danh trường đoản cú cơ mà nó vấp ngã nghĩa cho:* We are recruiting students capable of achieving first-class degrees.Không nói: We are recruiting capable of achieving first class degree students.Nhưng: She was a capable student.* I used khổng lồ live sầu in a house next lớn the Royal Opera House.Không nói: I used to live sầu in a next to lớn the Royal Opera House house.Nhưng: I live sầu quite near you. In the next street, in fact.Tương tự các tính từ bỏ ngơi nghỉ dạng phân trường đoản cú 2 (phân từ bỏ quá khứ) cũng rất được đặt sau danh từ bỏ cơ mà nó bổ nghĩa:* The people questioned about the incident gave sầu very vivid accounts of what had happened.* The issues discussed at the meeting all had some bearing on world peace.Trong cả tư ví dụ trên có lẽ rằng giải pháp thông thường rộng là sử dụng một mệnh đề quan hệ (a relative sầu clause):* We are recruiting students who are capable of achieving first-class degrees.* I used to lớn live sầu in a house which was next khổng lồ the Royal Opera House.* The people who were questioned about the incident gave sầu vivid accounts of what had happened.* The issues that were discussed at the meeting all had some bearing on world peace.Và cuối cùng, những tính trường đoản cú đi sau hầu hết các danh tự đo lường và sau những trường đoản cú bao gồm tiền tố some-, any- và no- :* The fence around the estate was three metres high, thirty-five sầu kilometres long and one hundred & twenty years old.* This place doesn"t look very promising, but let"s try and find somewhere nice for dinner.* I couldn"t find anything interesting on the television so I had an early night.* There"s sometoàn thân outside who wants to lớn speak khổng lồ you. Shall I let hyên in?* Notoàn thân present at the meeting was able khổng lồ offer me any useful advice.


Tiếng Anh - học tập giờ đồng hồ anh - trung trọng tâm anh ngữ

Tiếng anh du học tập - Tiếng anh em nhỏ - tiếng anh cho tất cả những người đi làm

Kênh Tuyển Sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *